Evaluatie Werkkostenregeling (WKR) in relatie tot fiets

9 april 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een goede leaseregeling toegezegd voor de fiets. Een écht fietsvriendelijk fiscaal beleid bevat, naast een zo’n regeling, naar onze mening ook een bijzondere positie voor de woon-werkfiets in de zogenaamde Werkkostenregeling (WKR).

man in pak met bedrijfsfiets op weg naar werk

Ook daarin zijn ontwikkelingen te melden. Uit de recente evaluatie van de Werkkostenregeling, blijkt immers dat de ‘fiets van de zaak’ flink te lijden heeft gehad van de invoering van de WKR (en het stoppen van de bedrijfsfietsenregeling), terwijl de fiets blijkbaar wél als belangrijk wordt ervaren.

Kleine bedrijven blijken veel te hebben afgeschaft wat eerder onbelast was (kerstpakketten, personeelsfeest, fietsregeling) en bij de inperkingen wordt het afschaffen of inperken van fietsregelingen vaak genoemd.

In de huidige WKR vallen onder het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’ alleen zaken als gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Werkgevers noemen als gewenste uitbreidingen onder meer de fiets, kilometervergoeding, parkeer- en tolgelden en komen met diverse suggesties voor aanpassing van de werkkostenregeling, zoals een aparte regeling voor fietsen voor werknemers of een gerichte vrijstelling voor een fietsplan. Hopelijk is het Kabinet bereid nu door te pakken en dit ook te regelen.

Schriftelijke vragenronde

Onlangs besloot de Kamercommissie Financiën om een schriftelijke vragenronde te organiseren over de WKR-evaluatie. De deadline daarvoor is 19 april 2018 om 14.00 uur. Staatssecretaris Snel meldde ook dat hij de komende periode met het bedrijfsleven in overleg zal treden om na te gaan voor welke aanpassingen in de WKR draagvlak bestaat, om deze vervolgens uit te werken in wet- en regelgeving.

RAI Vereniging is in contact met het ministerie van Financiën en met de overige partners betrokken bij de ‘leasefiets’ om de vervolgstappen te bespreken.

Zie ook onze position paper leasefiets en WKR

Meer informatie: Sacha Boedijn