Volop Haagse aandacht voor de fiets

1 mei 2018

Op de agenda van het Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer van vorige week was opmerkelijk genoeg geen plaats ingeruimd voor het duurzaamste vervoer: de fiets. Als RAI Vereniging hebben wij daarover onze verbazing uitgesproken.

En dat stimuleerde een aantal Kamerleden mogelijk om tóch behoorlijk wat aandacht te besteden aan de fiets. De leasefiets, snelfietspaden, investeringen in fietsinfrastructuur en fietsparkeren, ze kwamen in ruime mate voorbij. Voor de fiets was al 100 miljoen extra gereserveerd, en de Kamer wilde graag weten hoe dat bedrag besteed gaat worden.

Staatssecretaris Van Veldhoven zal de Kamer hierover voor de zomer een brief sturen, waarin ze dan ook ingaat op de motie van Von Martels (CDA) en Sienot (D66) om snelfietspaden in kaart te brengen om witte vlekken op te sporen. In die brief komt zij dan ook met een reactie op het Fietsplan van D66, dat deze partij afgelopen maart publiceerde. In dat Fietsplan zagen we als RAI Vereniging al veel van onze wensen terug, zoals een gelijke fiscale behandeling van leaseauto’s en leasefietsen. Er staan nog meer concrete voorstellen in dat plan om mensen meer te laten fietsen en om fietsen veiliger te maken en de fiets beter te kunnen stallen.

Inmiddels omarmen ook de SGP en de ChristenUnie de leasefiets en zetten zij zich ook in het algemeen in voor de fiets als duurzaam vervoermiddel. Voor de leasefiets hebben we als steun vanuit het ministerie van IenW en Financiën; RAI Vereniging en haar partners in de lobby zijn in gesprek met het ministerie van Financiën over de concrete uitwerking. Zowel de staatssecretaris van Financiën als van IenW hadden overigens graag op kortere termijn een nieuwe regeling gewild, maar op die korte termijn bleek dat niet meer uitvoerbaar.

Voor de zomer komt staatssecretaris Van Veldhoven ook met een brief aan de Kamer over het klimaatakkoord en de rol van mobiliteit daarin. De fiets zal naar verwachting ook daarin een onmisbare rol spelen.