Eerste zitting aan Fiscale Tafel

9 mei 2018

In het proces de komende maanden naar de Klimaatwet, is RAI Vereniging vertegenwoordigd aan de Mobiliteitstafel. Onder die tafel zijn een aantal zogenoemde deeltafels actief, op eigen specifieke werkterreinen. Een zeer belangrijke daarvan is de Fiscale (deel)Tafel.

Aan de Fiscale Tafel wordt, onder voorzitterschap van Steven van Eijck, besproken wordt welke de fiscale maatregelen kunnen zijn die daadwerkelijk tot een effectieve CO2-reductie leiden.

In een eerste bijeenkomst had een groot aantal maatschappelijke organisaties afgelopen maandag een eerste uitwisseling van gedachten over denkbare maatregelen.

Van ANWB tot NS en van RAI Vereniging tot Natuur & Milieu, iedereen heeft zo zijn voorkeursmaatregelen. Alle organisaties hebben een lijst van in hun ogen wenselijk beleid neergelegd en het gaat nog een hele klus worden om hierover overeenstemming te bereiken.

Wat wel duidelijk is dat eigenlijk alle partijen van mening zijn dat het huidige stelsel wel op zijn einde loopt. Veelgehoorde uitgangspunten zijn dan ook dat een toekomstig fiscaal stelsel de gebruiker c.q. de ‘vervuiler’ centraal moet stellen (nu staat veelal de bezitter centraal) en dat er veel meer fiscale flexibiliteit moet komen om ook echt multimodaal en CO2-vriendelijk vervoer te stimuleren.

Binnen twee weken komen de partijen weer bij elkaar om de eerste gezamenlijke opties te bespreken. Grote vraag is dan of ook het ministerie van Financiën gaat deelnemen want zij waren eigenlijk de grote afwezige in deze eerste boeiende bijeenkomst.

Lees hier terug wat wij eerder rond de Klimaatwet schreven.

Meer informatie: Cees Boutens, manager externe betrekkingen