Provincie Gelderland start onderzoek naar speed-pedelec op het fietspad

11 mei 2018

Voor de speed-pedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle e-fiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van het fietspad. In Gelderland wijkt men daar op een aantal locaties vanaf en mag de speedpedelec op het fietspad.

Speed-pedelecs rijden binnen de bebouwde kom vaak langzamer dan de toegestane 45 km/uur, zo stelt de provincie.

In een aantal gevallen past de provincie daarom de regels aan voor de positie van de speed-pedelec op de weg. Daartoe zijn op 16 provinciale wegvakken wat men noemt ‘veiligheidsmaatregelen’ genomen.

Op die locaties, waar een provinciale weg door de bebouwde kom loopt, mag de speed-pedelec het fietspad op. Deze fietspaden zijn herkenbaar aan het onderbord ‘Speed-pedelecs toegestaan’, onder het bord ‘Verplicht fietspad’. Speed-pedelecs mogen hier met een maximumsnelheid van 30km/uur rijden.

Daarnaast mogen zij hier nog steeds ook de rijbaan op, met een maximumsnelheid 45 km/uur.

Traditionele bromfietsers blijven op de rijbaan.

 

Rijbaan of fietspad

De provincie start een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speed-pedelecers. Onderzocht wordt of deze uitzonderingsmaatregel het gewenste effect heeft. Men wil graag weten wanneer de speedpedelecrijder kiest voor de rijbaan of het fietspad, tot welk rijgedrag dit leidt en welke consequenties dit heeft voor de eigen verkeersveiligheid en die van andere weggebruikers.

“Ook veel andere wegbeheerders (gemeenten en provincies) zijn benieuwd naar de effecten en stemmen hun verkeersbeleid voor de speedpedelec af op onze ervaringen”, aldus de provincie. RAI Vereniging is ook zeer geïnteresseerd, omdat zij meent dat langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer speed-pedelecs op het fietspad zouden mogen rijden, mits daar voldoende ruimte is.

Het onderzoek start na de zomervakantie en loopt 3 weken. Mogelijk wordt deelnemers gevraagd een aantal dagen te fietsen met een meetinstrument op de fiets.

Hoogopgeleide man

Eerder onderzocht de provincie Gelderland wie de speedpedelec gebruikt. Daaruit bleek dat de huidige gebruiker een hoogopgeleide man is van middelbare leeftijd die zo’n 20-30 kilometer enkele reis naar werk fietst met een gemiddelde snelheid van 30-35 kilometer per uur. Dit doet hij 4 van de 5 werkdagen. Het blijkt, aldus dit onderzoek, dat 60% van de huidige gebruikers de auto laat staan voor de speedpedelec.

Motieven

De grootste groep potentiële gebruikers woont 10-30 kilometer enkele reis van het werk. De huidige automobilisten vinden dat een speed-pedelec hen in staat stelt om gezonder te leven en een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Forensen die nu het OV gebruiken, doen dit omdat het milieu hiermee ontlast wordt. Ze verwachten dat de speed-pedelec hen sneller en flexibeler laat reizen. De huidige fietsers verwachten vooral dat de speed-pedelec ervoor zorgt dat ze sneller kunnen reizen.