ALV en Zomerborrel op 20 juni

22 juni 2018

Op woensdag 20 juni vond in The Boat House van RAI Amsterdam onze Zomerborrel en Algemene Ledenvergadering plaats.

Na de vaste 'huishoudelijkheden', waaronder goedkeuring van de jaarrekening 2017, presenteerde hoodfbestuurslid Paul Zekhuis (CEO Autobinck) tijdens deze tweede zomer-ALV de wijze waarop RAI Vereniging haar strategische koers bepaalt.

De bijhorende 'praatplaatjes' kunt u als lid hiernaast downloaden.

 

 

Strategisch platforms

Ron Snoeks nam vervolgens namens het hoofdbestuur het stokje over voor het introduceren van de drie nieuw gevormde strategische platforms: 'Smart mobility', 'Duurzaamheid' en 'Verkeersveiligheid', waarvan respectievelijk de beleidsadviseurs Leo Bingen en Chris van Dijk en public affairs adviseur Miranda Maasman de 'trekkers' zijn.

Met deze platforms gaat RAI Vereniging aan de slag met onderwerpen die sectie-overstijgend zijn. Ook externe partijen kunnen daarbij aansluiten, zoals belangenorganisaties, overheden en kennisinstellingen. Een krachtig netwerk van stakeholders dus.

Fusie met AutomotiveNL

Voorzitter Steven van Eijck gaf achtergronden bij de voorgenomen fusie tussen RAI Vereniging en AutomotiveNL. Hij schetste met verve de logica achter en de voordelen van het samengaan van beide organisaties. De aanwezige leden namen deze fusie met een overweldigende meerderheid aan. Het komend halfjaar zal deze verder uitkristalliseren.

Full Circle

Aansluitend aan de vergadering verzorgde Paul Riemens, CEO van RAI Amsterdam, een presentatie over de ontwikkelingen binnen RAI Amsterdam, waarbij hij vooral sprak over de samenwerking met RAI Vereniging. Daarbij vindt hij met nadruk ook de relatie met leden van RAI Vereniging belangrijk en kansrijk. Zij zijn immers allen, via het grootaandeelhouderschap van hun vereniging, mede-eigenaar van RAI Amsterdam. Lang niet allen voelen dat zo of realiseren zich dat dit is veel meer is dan een verzameling gebouwen.

De 'founding fathers' die in 1893 de Vereniging de Rijwiel Industrie (R.I.) oprichtten en een onderkomen voor hun fietstentoonstellingen zochten, waren óók op zoek naar een middel om samen te komen rond gedeelde interesses en thema's en om te netwerken. De heren kenden het begrip 'ontmoeten' wel, maar de begrippen 'venue' en 'community' nog niet, maar wat hen bewoog was niet zo heel verschillend van wat ondernemers 125 jaar later zoeken. RAI Amsterdam en RAI Vereniging willen deze cirkel weer rond maken en zijn ook al aan de slag om hun relatie hechter te maken. U gaat er zeker meer over horen.

Riemens overhandigde aan het hoofdbestuur het eerste exemplaar van 'Full Circle', een boekwerk dat de historische, huidige en toekomstige relatie tussen RAI Vereniging en RAI Amsterdam verbeeldt. Voor de aanwezigen was er ook een beschikbaar en alle lidbedrijven ontvangen daarvan ook een eigen exemplaar.