Gedragscampagnes veelbelovend voor minder autogebruik

24 mei 2018

Deelnemers aan het gedragsprogramma Low Car Diet maakten blijvend 35% minder autokilometers.

Dit staat in het onderzoek ‘Vrijwillig uit de auto’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 14 mei is aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de gemiddelde forens verwacht het CPB een beperkt effect.

Forensen vormen een interessante doelgroep. Zij gaan vaak op de automatische piloot met de auto, ook al zou een ander vervoermiddel inmiddels beter bij hen passen. Informatiecampagnes, gratis ov-kaarten en persoonlijke feedback werken het beste bij mensen die net zijn verhuisd of een kind hebben gekregen. Zij staan immers al open voor nieuwe reisgewoontes.

De resultaten van het Low Car Diet zijn spectaculair, maar niet een-op-een te vertalen naar de gemiddelde forens. Vooral duurzame bedrijven en betrokken werknemers deden mee. Het programma is een jaarlijkse mobiliteitswedstrijd, waarin deelnemers een maand lang zo duurzaam mogelijk proberen te reizen.

Autogebruik verlagen

Wetenschappelijk onderzoek uit het buitenland laat zien dat gedragsprogramma’s in de helft van de gevallen geen effect hebben, maar in de andere helft het autogebruik flink verlagen, tot 20%. Het CPB doet aanbevelingen over hoe wetenschappelijk de effectiviteit van het Low Car Diet op grote schaal kan worden vastgesteld. Die vertaalslag is mogelijk als de deelnemers een dwarsdoorsnede van de bevolking vormen.