Subsidieregeling praktijkleren open per 2 juni

29 mei 2018

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Aanvragen kan weer vanaf 2 juni.

Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen vanaf 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur.

Lees alle informatie over mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Rijksdienstdienst voor Ondernemend (RVO), die de Subsidie praktijkleren uitvoert.