Fietsen en het Klimaatakkoord

6 juni 2018

Het Kabinet gaf een aantal weken geleden het startschot voor besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over een nationaal Klimaatakkoord.

Fietsen in stad

Doel is om deze zomer tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord.

Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik.

RAI Vereniging aan tafel(s)

In het proces naar de Klimaatwet, is RAI Vereniging vertegenwoordigd aan de Mobiliteitstafel. Onder die tafel zijn een aantal zogenoemde deeltafels actief, op eigen specifieke werkterreinen. Een zeer belangrijke daarvan is de Fiscale (deel)Tafel. Aan deze tafel wordt, onder voorzitterschap van Steven van Eijck, besproken welke de fiscale maatregelen kunnen zijn die daadwerkelijk tot een effectieve CO2-reductie leiden.

De opgave is om tot 2030 7,4 megaton CO2 te besparen in de mobiliteit. De wensen en ideeën om CO2 te besparen in de sector mobiliteit zijn vastgelegd in tientallen zogenaamde fiches. Uit al deze ideeën wordt op 12 juni aanstaande in een dag lange sessie een keuze gemaakt.

Vervolgens wordt eind juni de definitieve keuze gemaakt. Deze keuze van maatregelen wordt aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In het Kabinet worden de keuzes dan medio juli bekrachtigd.

Doorrekenen

Wat dan volgt is een enorme onderzoekklus voor het kennisconsortium van PBL, TNO en CE Delft. Zij moeten gaan berekenen hoeveel CO2 de voorgestelde maatregelen opleveren en, niet onbelangrijk, hoeveel ze gaan kosten.

Fiche fietsen

Fietsen komen aan bod bij diverse fiches die bestemd zijn voor de Mobiliteitstafel. Er is zelfs een aparte fiche Fietsen waarin zeer uiteenlopende fietsstimulerende maatregelen zijn beschreven. Deze lopen uiteen van de uitbreiding van infrastructuur, stalling, Mobility as a Service (MaaS)-concepten en inzet op gedragsverandering van de (auto)mobilist. De Fietsfiche is gemaakt onder leiding van de Fietsersbond en daarbij wordt samengewerkt met onder meer de taskforce ‘Tour de Force’, Natuur en Milieu, BOVAG en de ANWB.

Vanuit RAI Vereniging hebben wij vooral ingezet op de fiscale stimulering van fietsen. Fietsvriendelijk fiscaal beleid betekent voor de sectie Fietsen het aanpassen van de regels voor de leasefiets en aanpassing van de WKR ten gunste van de fiets.

Wij pleiten voor:

  • Een leaseregeling gelijk aan die van de e-auto (4%) en de mogelijkheid voor ‘6 wielen lease’
  • Aanpassing van de Werkkostenregeling (WKR) zodanig dat de fiets voor woon-werkverkeer voortaan buiten de zogenaamde vrije ruimte van de WKR valt.

 

Kamerbrief Wiebes

Op 12 juni informeerde staatsecretaris Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer per brief over het proces naar een Klimaatakkoord en de voortgang daarin. Uitvoerig, maar zeer toegankelijk geschreven, zoals we van hem gewend zijn.

Meer informatie: Sacha Boedijn