Nieuwe regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

18 september 2018

Graag informeren wij u over de herziene Europese wetgeving inzake de WEEE en de verplichtingen die dit met zich meebrengt voor producenten en importeurs.

recyclingsysteem fietsaccu

De WEEE staat voor ‘Waste of Electrical and Electronic Equipment’. De WEEE Richtlijn 2012/19/EU is, als opvolger van een Europese Richtlijn uit 2002, in Nederland geïmplementeerd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Nieuw is dat sinds augustus 2018 ook de E-bikes en losse fietsverlichting onder de WEEE vallen. Voor andere elektrische en elektronische apparatuur (EEA) zoals fitnessapparatuur en fietscomputers was de WEEE-verplichting reeds van kracht.

Nieuw:  E-bike en de WEEE

Met ingang van 15 augustus 2018 valt bijna alle EEA en dus ook de e-bikes onder de wetgeving van de WEEE-richtlijn. Volgens deze Europese richtlijn zijn alle fietsfabrikanten/importeurs die e-bikes op de markt brengen vanaf deze datum verplicht te voldoen aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien ten aanzien van inzameling en hergebruik.

Elektronische fietsapparatuur en de WEEE

Sinds 14 februari 2014 is een nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van kracht. De regeling stelt producenten of importeurs van elektr(on)ische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase zoals de inzameling en verwerking van de producten die zij op de markt brengen, wanneer het afval wordt. Ook moeten ze de financiering daarvoor regelen.

De meeste elektrische en elektronische apparaten vallen onder de Regeling, maar er zijn uitzonderingen. De Handreiking reikwijdte Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten onder het begrip 'elektrische en elektronische apparaten' vallen.

Wij adviseren u in de handreiking te kijken of producten die u in Nederland op de markt brengt voldoen aan de verplichtingen die de WEEE-richtlijn met zich meebrengt. Het is aan elk bedrijf om zelf te bepalen hoe aan de WEEE-wetgeving te voldoen.

Ledeninformatie

Leden van onze sectie Fietsen hebben over hierover in juni 2018 een uitvoerige informatiemail ontvangen. Heeft u deze mail gemist, neem dan contact op met beleidsadviseur Eugène Moerkerk, 020-5044972.