Veilig op reces en veilig weer thuis!

5 juli 2018

Dit was de boodschap aan een aantal Kamerleden, de ministers van IenW en JenV en de staatssecretaris van IenW. Zij ontvingen van ons een veiligheidspakket.

Twee dagen voor het reces ontvingen de beleidsmakers van RAI Vereniging een stijlvolle tas met een pakket verkeersveiligheidsessentials, bestaande uit een gevarendriehoek, veiligheidsvestjes, een EHBO-set, brandblusser en een noodhamer.

Uit handen van voorzitter Steven van Eijck nam VVD-Kamerlid Remco Dijkstra het eerste pakket officieel in ontvangst op een zonovergoten Binnenhof.

Dijkstra benadrukte nog eens hoe belangrijk het is om veilig op pad te gaan; zelf vertrekt hij deze zomer met de auto naar Spanje en hij let er goed op dat hij voldoet aan de verplichtingen in de landen die hij op zijn reis passeert.

Daarop sprak hij zijn verbazing uit dat in de diverse Europese lidstaten geen eenduidige verplichtingen gelden voor accessoires die je bij je moet hebben in de auto. In vergelijking tot andere Europese lidstaten laat de wetgever in Nederland bijvoorbeeld érg veel over aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de bestuurder, terwijl sommige andere landen juist veel wettelijk verplicht stellen.

Debat

Medio september debatteert de Tweede Kamer weer over verkeersveiligheid. Voorafgaand aan dat debat gaat RAI Vereniging graag het gesprek met Kamerleden aan over dit belangrijke onderwerp, waarbij zeker aandacht zal zijn voor het convenant op basis waarvan leden bij elke nieuwe auto een veiligheidshamer meeleveren.

De pakketten werden enthousiast ontvangen; op Twitter poseerde CDA-Kamerlid Maurits von Martels bijvoorbeeld meteen al trots met het veiligheidshesje met het logo van 125 jaar RAI Vereniging. Net als zijn collega Corrie van Brenk van 50Plus.

Platform Verkeersveiligheid

Deze actie was een initiatief van het strategisch platform Verkeersveiligheid van RAI Vereniging. Het doel van dit platform is minder verkeersslachtoffers door meer bekendheid met integrale veiligheid rondom voertuigen.

De pakketten zijn belangeloos ter beschikking gesteld door één van de deelnemers aan het platform, die het vooral belangrijk vond bekendheid te geven aan deze vorm van verkeersveiligheid. Leden met suggesties voor (acties voor) het platform, of die daarvan zelf deel willen uitmaken worden hierbij van harte uitgenodigd zich te melden bij Miranda Maasman van RAI Vereniging.