Overleg met ministeries over data uit voertuigen

23 augustus 2018

RAI Vereniging is momenteel intensief in gesprek met de ministeries van IenW en EZK over data uit voertuigen. De data die door moderne voertuigen worden geproduceerd hebben immers grote waarde voor een breed scala aan private partijen, onder meer met oog op nieuwe (mobiliteits)diensten, maar ook voor de overheid, voor bijvoorbeeld verkeersinformatie en verkeersmanagement.

Smart Mobility Community

Belangrijk punt van aandacht in dit overleg zijn de belangen en de positie van autofabrikanten enerzijds en die van ‘overige’ partijen anderzijds, dus aftermarket, toeleveranciers, verzekeraars, hulpdiensten, leasing, retail, etc.

Kern van de discussie is: wie heeft zeggenschap over de betreffende data, hoe kunnen deze data aan het voertuig worden onttrokken, waar en hoe worden deze data opgeslagen en wat mag ermee worden gedaan en door wie? En in welke mate is er wellicht sprake van marktbelemmeringen?

Deze discussie wordt al geruime tijd op Europees niveau gevoerd tussen de betreffende EU-koepelorganisaties (ACEA, AFCAR en CLEPA) en ook al enige tijd binnen Nederland, met grotendeels dezelfde ingrediënten. In het overleg met genoemde ministeries wordt nu gezocht naar mogelijkheden voor zowel het Nederlandse bedrijfsleven als voor de Nederlandse overheid om tot werkbare situaties te komen voor alle belanghebbende partijen. Innovatie in Nederland op gebied van Slimme Mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Mobiliteitsdiensten

Data die worden geproduceerd door voertuigen, worden steeds interessanter voor een breed scala aan toepassingen. Denk aan: informatie over conditie en gebruik van het voertuig, mobiliteitsdiensten (zoals MaaS), verkeersinformatie, verkeersmanagement, fleetmanagement, parkeerdiensten, etc. Daarmee worden voertuigdata steeds meer gezien als de ‘nieuwe olie’ voor de mobiliteitsbranche en vertegenwoordigen dan ook een groot strategisch belang voor veel partijen.

Maatschappelijke vraagstukken

Hoewel het begrijpelijk is dat de diverse partijen in de wereld van de mobiliteit hun eigen (deel)belang bij voertuigdata willen verdedigen, spelen voertuigdata ook steeds meer een belangrijke rol bij het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

Mede daarom spant RAI Vereniging zich in om samen met zowel betrokken private partijen als met de overheid te komen tot werkbare oplossingen bij voertuigdata die dus zowel het belang dienen van de bij haar aangesloten ondernemingen, als een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility, connectiviteit en data