Steven van Eijck benoemd als kroonlid SER

7 september 2018

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag ingestemd met de benoeming van Steven van Eijck als een van de vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

SER

De benoeming van Van Eijck is op persoonlijke titel en staat los van zijn functioneren als algemeen voorzitter van RAI Vereniging en zijn voorzitterschap van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Het officiële bericht van de Sociaal-Economische Raad (SER) leest u hier.

Bruggenbouwers

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.