ACEA bezorgd over CO2-doelstellingen EU

28 september 2018

Deze week heeft ACEA zich zeer bezorgd geuit over de Europese besluitvorming rond nieuwe CO2-doelstellingen. De organisatie dringt met klem aan op ‘ambitieuze maar wel realistische doelen’. Daarvan is in de huidige voorstellen volgens de fabrikantenkoepel geen sprake.

Om haar zorgen te onderbouwen publiceerde ACEA deze week haar “Fact sheet: Future CO2 reductions should be ambitious yet realistic”.

Op 3 oktober stemt het plenaire Europees Parlement over een CO2-reductievoorstel voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Aanvankelijk stelde de Europese Commissie een reductie van 30% per 2030 voor, met een tussendoel van 15% in 2025.

 

Milieucommissie EP wil veel verder gaan dan Commissie

Op 10 september stemde echter de Milieucommissie van het EP voor het verhogen van die doelstellingen naar 45% (tussendoel 20%). Daarbij stelt zij ook voor om boetes te introduceren voor fabrikanten die er niet in slagen om een verkoopaandeel van lage- en nul-emissie auto’s van 20% in 2020 en 40% in 2030 te halen.

ACEA beoordeelt het Commissievoorstel al als uiterst ambitieus en waarschuwt dat het verder opschroeven daarvan volstrekt niet realistisch is. De organisatie waarschuwt voor de zeer schadelijke gevolgen voor de ontwikkelingen in de Europese auto-industrie, die ook uiterst belangrijk is voor de concurrentiepositie van de gehele EU-industrie.

Dezer dagen vindt overleg plaats tussen de Europese lidstaten. Zoals bekend wordt er door hen nogal verschillend gedacht over wat realistische doelstellingen zijn. Nederland zit samen met een aantal andere (kleinere) lidstaten op het spoor van scherpere doelstellingen dan het voorstel van de Europese Commissie. Wat blijkt uit een brief die ons Kabinet daarover eerder aan de Commissie stuurde.

Kortom: het Europese politieke spel is op de wagen, waarover zeer waarschijnlijk volgende week meer.

300.000 banen

Eerder deze maand publiceerde ACEA een onderzoek waaruit blijkt dat de Europese Commissie de werkgelegenheidseffecten van (een geforceerde) introductie van elektrisch vervoer danig onderschat. Vorige week wees de Europese koepelorganisatie van vakbonden IndustriAll Europe op een dreigend verlies van 300.000 banen. En eind vorig jaar riepen ACEA, CLEPA en IndustriAll al gezamenlijk op om oog te hebben voor de sociale component van de snelle veranderingen.