Eerder boetes en dwangsommen bij negeren CBS-verzoek

5 oktober 2018

Het CBS is verantwoordelijk voor het samenstellen en publiceren van gegevens over de kwartaalomzet van de auto- en motorbranche. Met deze informatie geeft het CBS inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen.

CBS

Meewerken aan onderzoeken van het CBS is doorgaans verplicht, hoewel sommige bedrijven zich dat niet realiseren en informatieverzoeken negeren.

Bedrijven die niet reageren op een uitvraag van het CBS riskeren een dwangsom en boete, die wordt vastgesteld met de Tarieventabel Handhaving CBS.

Daaruit blijkt dat de hoogte van de dwangsom van de kwartaalstatistiek afhankelijk is van de grootte van het bedrijf en het responsgedrag van het bedrijf; deze dwangsom kan voor bedrijven met één werkzame persoon oplopen tot 800 euro en voor zeer grote bedrijven tot 15.000 euro.

De meeste bedrijven voldoen direct aan deze verplichting en dan verandert er niets. Maar de medewerking van bedrijven specifiek in de autobranche laat volgens het CBS nog te wensen over.

Daarom gaat het CBS bij bedrijven in deze sector strikter handhaven. Concreet houdt dit in dat er na de aanschrijfbrief nog maar één herinnering en één waarschuwing worden gestuurd, dat er geen telefonische herinneringen meer komen én dat de bedrijven die hun gegevens niet op tijd insturen, worden overgedragen aan de afdeling handhaving.

Advies is dan ook om medewerking te verlenen aan het CBS en het niet op handhaving te laten aankomen. Trouwens, uiteindelijk profiteren we ook allemaal van de schat aan statistische gegevens die CBS verzorgt. Gratis te gebruiken.