Kamerbrief ‘Smart Mobility, Dutch Reality’

5 oktober 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) informeerde deze week de Tweede Kamer over haar aanpak voor een veilig, vlot en duurzaam systeem voor verkeer en vervoer (smart mobility).

Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken.

Daarvoor gaan het bedrijfsleven, vervoerders en lokale en landelijke overheden in een publiek-private samenwerking nog beter samenwerken. Dat vraagt om focus op innovaties die bijdragen aan veilig verkeer, betere doorstroming, meer comfort en minder kosten.

Daarbij zijn betrouwbare data en bescherming van privacy van groot belang.

Smart Mobility Dutch Reality

Aldus schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer in haar brief ‘Smart Mobility Dutch Reality’. “Nederland is te klein voor versplintering, dus trekken we samen op. Als het gaat om nieuwe technologie maken we steeds vaker de stap van testen, naar toepassen in de praktijk. Daarbij staat de veiligheid altijd voorop.”

RAI Vereniging nauw betrokken

De afgelopen periode is RAI Vereniging veelvuldig met IenW en andere stakeholders in gesprek geweest en stond zij (mede) aan de wieg van tal van zaken die wij in deze brief lezen. Denkt u maar aan ADAS, slim én verantwoord omgaan met data in/uit voertuigen, communicatie met de ‘wegkant’ (als lid van Talking Traffic) en het initiëren van pilots.

>> Zie vooral ook ons dossier Smart Mobility