Autobelastingen omhoog

19 oktober 2018

RAI Vereniging is bijzonder teleurgesteld dat de aanschafbelasting op nieuwe auto’s (BPM) voorlopig niet wordt aangepast. Dat meldde staatssecretaris Snel vanmiddag aan de Tweede Kamer.

Volgens ons betaalt nu de consument de rekening van de overgang naar de nieuwe emissietest, terwijl juist met de staatssecretaris en de Tweede Kamer was afgesproken hen te ontzien. RAI Vereniging verwacht dat de autobelastingen op nieuwe auto’s komende periode weer verder stijgen en auto's daardoor nog duurder worden.

Wij zien ook dat de overgang naar WLTP met veel onzekerheden gepaard gaat, maar wijzen op diverse onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat onder de nieuwe emissietest de gemiddelde CO2-uitstoot zo’n 10 gram hoger ligt. Omdat in Nederland de BPM op CO2 is gebaseerd, heeft dit grote gevolgen voor de prijs.

Voor andere EU-lidstaten was dit wel voldoende aanleiding om de autobelastingen tussentijds aan te passen, maar voor Nederland blijkbaar niet. RAI Vereniging dringt er bij de Tweede Kamer op aan om zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek te gaan en als nog te verzoeken de BPM-tarieven aan te passen en daarmee de consument te ontzien.

Link Kamerbrief WLTP