Op naar nul verkeersdoden: Landelijk Actieplan en Strategisch Plan Verkeersveiligheid

6 december 2018

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 werden gisteren op het heerlijk avondje naar de Tweede Kamer gestuurd. Beiden zijn gebaseerd op een stevig ambitieniveau: terug naar nul verkeersdoden.

Het SPV bevat hoofdzakelijk uitgangspunten, principes en vergezichten, in het Actieplan zijn die uitgewerkt in concrete maatregelen.

Het Actieplan besteedt veel aandacht aan kwetsbare verkeersdeelnemers.

Motorrijders

Zo staat er relatief veel in over de veiligheid van motorrijders, zoals het bevorderen van veilige motorkleding.

De belangrijkste maatregel voor de leden van RAI Vereniging is waarschijnlijk dat Nederland gaat inzetten op verplichte vermelding van de productiedatum (of THT datum) in de motorhelm, als opstap naar een verbod op de verkoop van te oude helmen.

In Europees verband agendeert Nederland dit in de relevante werkgroepen.

 

Brom-/snorfietsers

Scooters, brommers en snorfietsers komen sporadisch voor in het plan. Verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan staat er bijvoorbeeld niet in, terwijl drukte op het fietspad wél wordt benoemd als risicofactor voor meerdere verkeersdeelnemers én snorfietsrijders in dit plan worden gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers.

Verder staat in het Actieplan dat de geschiktheidseisen voor alcohol en drugs die nu aan auto- en motorbestuurders worden opgelegd ook gaan gelden voor de houders van een AM-rijbewijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook snor- en bromfietsers een geschiktheidstest opgelegd kunnen krijgen.

Voorts is van belang dat de overheid het toetsingskader voor langzame motorvoertuigen (tot 25 km/u) gaat herijken, mede naar aanleiding van het Stint-ongeval in Oss. Uitgangspunt is behoud van ruimte voor innovatie, zonder afbreuk te doen aan de verkeersveiligheid. In het nieuwe kader gaan de plek op de weg en de criteria snelheid, massa en afmeting meewegen.

Deze criteria zijn volgens RAI Vereniging overigens ook bruikbaar voor het bepalen van de plaats in het verkeer van allerlei reeds bestaande voertuigen. De toenemende drukte vraagt sowieso om een grondige herziening van de inrichting van steden, waartoe de ANWB eerder al een aanzet gaf in haar plan Verkeer in de stad, waar ook het Actieplan naar verwijst.

Fietsers

Fietsers krijgen als kwetsbare doelgroep ook relatief veel aandacht in het Actieplan. De fietspaden worden steeds drukker en er rijden meer ouderen op e-bikes. Gemeenten gaan meer fietspaden aanleggen die moeten voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen: breder, zonder paaltjes en met schuine stoepranden. Om ongelukken te voorkomen krijgen wegbeheerders meer informatie over voor fietsers gevaarlijke locaties, ook als er (nog?) geen aanrijding heeft plaatsgevonden.

Oudere fietsers en racefietsers krijgen vaker te maken met ernstig hoofdletsel en daarom gaat de overheid het gebruik van fietshelmen stimuleren. De minister wil geen helmplicht voor fietsers omdat er geen draagvlak voor is in Nederland en het aantal fietsers met een helmplicht zelfs zou afnemen.

MONO

Tot slot digitalisering: dit heeft zowel voor- als nadelen, zo is in het plan te lezen. Afleiding door een scherm blijft een groot en hardnekkig probleem, waar de MONO-campagne aan wil werken. Ook het appverbod op de fiets en in andere voertuigen moet bijdragen aan meer aandacht voor het verkeer en minder ongelukken door afleiding.

ADAS

Digitalisering maakt het verkeer tegelijkertijd ook veiliger, doordat allerlei 'rijtaakondersteunende systemen' in auto’s en andere voertuigen mogelijk worden, zoals cruisecontrol, lane departure warning systemen en vermoeidheidsdetectie. De overheid zet hoog in bij de onderhandelingen voor de Europese verplichting van diverse noodhulp-ADAS-systemen en -diensten (zoals detecteren en remmen voor kwetsbare verkeersdeelnemers) vanaf 2020, en gaat bovendien die systemen stimuleren, in samenwerking met de ADAS Community (o.a. ANWB, RAI Vereniging en RDW) en VNA.

Verkeersveiligheid in relatie tot auto’s draait in dit plan vooral om de waarde van veilig gebruik van allerlei rijtaakondersteunende systemen. De auto levert inmiddels een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van zowel de bestuurder als medeweggebruikers. Ook hier weer volop oog voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Debat

De Tweede Kamer debatteert op 13 december over dit Strategisch Plan en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid. Het is debat is online te volgen van 10:00-14:00 uur of ter plaatse, in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer (tijdig aanwezig zijn ivm toegangscontrole; ID bewijs verplicht).

Meer informatie:
Miranda Maasman, public affairs adviseur en ‘trekker’ Platform Verkeersveiligheid.