Hoofdbestuur zet lijnen uit voor 2019

18 december 2018

In zijn vergadering van 10 december heeft het hoofdbestuur de begroting van RAI Vereniging voor 2019 goedgekeurd. Onze vereniging kan op een solide basis beginnen aan het nieuwe jaar.

Amtrium

Bij die financiën hoort uiteraard ook onze deelneming in RAI Amsterdam, waarvan het hoofdbestuur met genoegen kan zeggen dat daar een uitstekend jaar 2018 is gedraaid. Het proces rond de beoogde verkoop van het belang dat de gemeente Amsterdam in RAI Holding houdt is nog altijd gaande.

In de begroting heeft het hoofdbestuur opnieuw budget vrijgemaakt voor onze drie strategische platformsVerkeersveiligheidDuurzaamheid en Smart Mobility.

Mobiliteitsalliantie en Klimaatakkoord

Ook zijn twee corporate activiteiten specifiek benoemd: onze deelname aan de Mobiliteitsalliantie en het te verwachten vervolgoverleg rond het Klimaatakkoord. Beide vergen immers een stevig beslag op medewerkers van RAI Vereniging.

Zoals u weet was RAI Vereniging eind 2016 mede-initiatiefnemer van de Mobiliteitsalliantie. Met inmiddels 23 andere mobiliteitsorganisaties werken wij plannen uit voor het toekomstbestendig maken van de mobiliteit in Nederland, in de breedste zin. Inmiddels zijn belangrijke eerste stappen gezet voor een ‘Deltaplan Mobiliteit’, dat naar verwachting begin april voltooid kan worden.

Strategische sessie

Begin februari 2019 komt het hoofdbestuur bijeen voor een strategische sessie. Daarin staat centraal welke plaats RAI Vereniging in de mobiliteitswereld -ook op langere termijn- wil innemen, hoe wij die positie verwerven of versterken en welke samenwerkingen met andere partijen belangrijk zijn om onze doelen te verwezenlijken.

Huisstijl

Het hoofdbestuur heeft ook vastgesteld dat wij onze huisstijl gaan actualiseren en aanscherpen, waarvoor ook mede de uitwerking van de fusies met CarrosserieNL en AutomotiveNL aanleiding zijn. Geen revolutie, maar eerder evolutionair doorontwikkelen van onze (visuele) identiteit.

Onderzoek media

RAI Vereniging heeft zich de afgelopen twee jaren sterk ingezet om zowel de zichtbaarheid als de relatie met journalisten te verbeteren. Bij een meting in 2016 scoorde RAI Vereniging een 6,7 en noteerde daarmee een middenpositie in de ranglijst met best presenterende persafdelingen van 15 mobiliteitsorganisaties. Door intensieve samenwerking, proactief persbeleid, betere bereikbaarheid en meer transparantie beoordelen journalisten ons nu met een 7,5. Wat een mooie tweede plaats op de lijst betekent.

Onze vereniging wordt inmiddels gezien als een goede belangenbehartiger met invloed, een zichtbare voorzitter en een proactief, initiatiefrijk persbeleid. Ook worden wij als toegankelijk beoordeeld. Dit alles is een bemoedigende graadmeter dat wij met elkaar op de goede weg zijn om de positie van autoriteit verder uit te bouwen.

125-jaar

Tot slot kijken we terug op diverse zeer geslaagde events rond de viering van ons 125-jarig jubileum, zoals ‘The Mobility Shift’ in Hilversum en tot slot natuurlijk het geweldige LedenFEEST!!!, Aangeboden door RAI Amsterdam. Daarvoor kregen wij van leden een hartverwarmende hoeveelheid complimenten. Een uitgebreidere terugblik leest u in ons Jaaroverzicht 2018, dat binnenkort verschijnt.

Wij hopen u allen opnieuw te zien bij onze nieuwjaarsreceptie op 24 januari.

Over alle bovenstaande onderwerpen hoort u uiteraard de komende maanden meer. Mochten daar nu al zaken bij zitten die vragen bij u oproepen of waarvoor u suggesties heeft, neemt u dan vooral contact op met úw hoofdbestuur. Dat kan ook eenvoudig, op hoofdbestuur@raivereniging.nl.