Hoofdbestuur: “RAI Vereniging, dat bent ú”

5 oktober 2018

Een vereniging is op zich niet veel meer dan een stapeltje statuten. Een echte branchevereniging wordt gevormd door betrokken leden die zich thuis voelen bij een club die krachtig de belangen in hun (deel)branche behartigt en hoogwaardige dienstverlening en een waardevol netwerk biedt.

Bij de herstructurering van RAI Vereniging in 2016, die tot doel had uw branchevereniging juist op die punten te versterken, werden onze toenmalige vijf afdelingen omgevormd naar secties, elk met hun eigen focus, bestuur, planning en budget, en werd een hoofdbestuur gevormd. De oude structuur met getrapte vertegenwoordiging van -toen nog- afdelingen in het hoofdbestuur werd verlaten en sindsdien is die directe lijn met het hoofdbestuur er niet meer.

Naast algemeen voorzitter Steven van Eijck bestaat het hoofdbestuur uit Maurice Geraets (NXP Semiconductors BV), Eric Louwman (Louwman Group BV), Janus Smalbraak (Pon Holdings BV), Ron Snoeks (Snoeks Automotive BV) en Paul Zekhuis (AutoBinck Holding NV).

Dichter bij secties en hun leden

Vanzelfsprekend kan het hoofdbestuur zijn werk alleen effectief doen als het voldoende voeling heeft met en voeding krijgt vanuit de secties. Daarom willen de bestuursleden het contact met de secties versterken, door het bijwonen van sectievergaderingen, door 1 à 2 keer per jaar te overleggen met de sectievoorzitters, door leden te ontmoeten bij de diverse verenigingsbrede activiteiten en intensiever met hen te communiceren met nieuwsberichten zoals deze.

Herbenoeming Steven van Eijck

De eerste termijn van vier jaar van onze algemeen voorzitter Steven van Eijck loopt statutair in december 2018 af. RAI Vereniging is erg enthousiast over zijn eerste bestuursperiode. Van Eijck is bereid om zich ook in een tweede termijn voor onze vereniging in te zetten. Inmiddels loopt daarom de procedure voor zijn herbenoeming voor een tweede vierjaarstermijn. De profiel- en voordrachtcommissie van RAI Vereniging, waarin de sectievoorzitters zitten, heeft inmiddels unaniem besloten daarvoor een bindende voordracht te doen. Bekrachtiging daarvan is geagendeerd voor onze Algemene Ledenvergadering op 7 november.

Verder melden we u graag dat wij inmiddels vergevorderd zijn in het overleg met de Gemeente Amsterdam over de overname van hun aandelen in RAI Amsterdam. Zoals u weet, houdt RAI Vereniging op dit moment al 75% van de aandelen. In de hoofdbestuursvergadering zijn tot slot ook de halfjaarcijfers behandeld. Vastgesteld werd dat onze financiën zich ontwikkelen conform budget en geen verrassingen laten zien.

Uiteraard horen wij heel graag uw vragen, opmerkingen en suggesties. Daarvoor is het Hoofdbestuur sinds kort bereikbaar op een eigen mailadres: hoofdbestuur@raivereniging.nl.