RAI Vereniging adviseert Tweede Kamer over Europese CO2-normering trucks

18 januari 2019

Op 17 januari stond een Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer in de Tweede Kamer gepland, waarvoor onder meer de Europese normering voor de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen geagendeerd was. Dat AO is echter ‘tot nader order uitgesteld’.

Tweede Kamer

In voorbereiding op dat overleg stuurde RAI Vereniging vorige week uitvoerige achtergrondinformatie over Europese CO2-normering voor zware bedrijfsvoertuigen (Heavy Duty Vehicles) aan de Kamercommissie voor IenW.

RAI Vereniging onderschrijft de noodzaak van CO2-reductie van vrachtvervoer als bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, mits die doelstellingen realistisch en haalbaar zijn en de Europese en Nederlandse concurrentiepositie daardoor niet worden ondermijnd. Wij bepleiten daarom reductiedoelstellingen voor trucks die niet verder gaan dan het -reeds zeer hoge- ambitieniveau zoals voorgesteld door de Europese Commissie.

De informatie die wij de Kamercommissie (zie download onderaan deze pagina) stuurden was in relatie tot twee specifieke agendapunten van dat AO, te weten:

  • Gezamenlijk discussiepaper met brancheorganisaties inzake CO2-normen zware bedrijfsvoertuigen (zie download hieronder).
  • Fiche Nederlands standpunt voor de EU Milieuraad: Verordening voor CO2-normen van zware bedrijfsvoertuigen in 2025 en 2030, waarover wij jongstleden december aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) een toelichtende brief stuurden (eveneens als download hieronder).

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzame mobiliteit.