Sneak Preview Masteropleiding Intelligent Mobility aan de HAN te Arnhem

6 maart 2019

De snelle ontwikkelingen in de wereld van intelligente en slimme mobiliteit stelt nieuwe en hoge eisen aan de professionals in de mobiliteitssector. Dit was voor de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) reden om een Masteropleiding “Intelligent Mobility” te ontwikkelen.

RAI Vereniging steunt dit initiatief van harte en is daarom nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van deze Master-opleiding.

Op 15 maart a.s. vindt voor belangstellenden een zogenaamde “Sneak Preview” van de Master-opleiding plaats, waarbij inzicht wordt gegeven in de aanleiding en wordt een beeld geschetst van de opleiding zelf en de toepassingsgebieden. In de flyer die hieronder te downloaden is, vindt u aanvullende informatie over de nieuwe Master-opleiding.

Als u vanuit uw organisatie belangstelling heeft om nader kennis te maken met deze Master-opleiding, voor u zelf of uw medewerkers, bent u van harte welkom bij deze Sneak Preview.

 

Datum  : 15 maart 2019
Locatie : HAN Automotive Lab, Ruitenberglaan 29, 6826 CC Arnhem
Tijd       : 09:30 – 14:00 uur

Programma:
09:30 Ontvangst
10:00   Opening en Welkom namens de 4 Ambassadeurs 
10:20   De Mastertrack: 4 x korte pitch
             - Jeroen Weppner (NHTV) – Smart Mobility en Verkeersmanagement
              - Marcus Popkema (Hogeschool Windesheim) -  (Governance model van) ITS en de fiets
             - Jos Vrieling (NHL) – Gedrag: niet te onderschatten
              - Chris Huijboom (HAN) - Wat neemt een auto waar?
11:20   De mastertrack in facts and figures door Frans Tillema
11:40   De wereld van morgen in het klein: twee demo’s  door studenten
12:00   Lunch en mogelijkheid tot rondleiding door het Automotive Lab
12:45   Bekrachtiging samenwerking Mastertrack Intelligent Mobility
13:15   Gesprekstafels traineepool. Introductie door de ambassadeurs
13:45  Afsluiting

Als u belangstelling heeft en/of nadere vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Frans Tillema, Lector aan de HAN (frans.tillema@han.nl)

Voor algemene informatie over dit thema kunt u bij Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility van RAI Vereniging terecht. (l.bingen@raivereniging.nl)

 


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566