Klimaatbeleid en automobiliteit

15 maart 2019

Jongstleden woensdag presenteerden CPB en PBL hun doorrekeningen van de maatregelen die zijn voorgesteld in het concept-Klimaatakkoord. Direct gevolgd door de spraakmakende persconferentie van premier Rutte en klimaatminister Wiebes.

Rutte en Wiebes kondigden belangrijke beleidswijzigingen aan: behalve dat er tóch een CO2-heffing voor de industrie komt, meldden zij ook belangwekkends voor de automobiliteit.

Geen oversubsidiëring elektrische auto’s

Het kabinet beoogt beleid met meer oog voor de huidige marktontwikkeling. Met meer aandacht voor ondersteuning van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s en het voorkomen van ‘oversubsidiëring’ van nieuwe elektrische auto’s. Volgens de bijbehorende kabinetsbrief biedt dit ruimte om meer in te zetten op handelingsperspectief (voor de autokoper) en om de in het ontwerp-Klimaatakkoord opgenomen verhoging van de vaste lasten van auto’s met een verbrandingsmotor niet in te hoeven voeren.

Verwachte beschikbaarheid

Op deze dag beklemtoonde RAI Vereniging in haar persbericht dat het klimaatplan onvoldoende rekening houdt met de verwachte beschikbaarheid van elektrische auto’s. In Nederland zijn de komende 5 jaar nog niet voldoende aantallen in de verschillende segmenten beschikbaar om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren. Ook dringt zij daarom aan op een benadering die beter aansluit op het aanbod in Europa waarbij naast elektrisch, het volledig potentieel van CO2-vrije en zuinige technologieën wordt benut. Tot slot kan voor een effectieve CO2-reductie niet voorbij worden gegaan aan het invoeren van betalen naar gebruik.

Verhoging BPM?

Premier Rutte en minister Wiebes voegden woensdag al aan de aankondiging van hun maatregelen toe dat “de plannen moeten passen binnen de budgettaire kaders” en VVD-fractievoorzitter Dijkhoff maakte in het Kamerdebat gisteravond  een opmerking dat gekozen wordt voor het aankoopmoment en niet voor hogere lasten voor mensen die al een auto hebben. Dat kan erop duiden dat een verhoging van de BPM wordt overwogen. Reden waarom wij vanochtend, samen met BOVAG, een persbericht verstuurden om ons ongenoegen daarover te uiten. Wij wijzen erop dat dit de nieuwverkoop in de wielen rijdt, waarmee de uitstoot van ons toch al (in relatie tot buurlanden) verouderde wagenpark alleen maar zou stijgen.

De volledige documenten bij de doorrekeningen vindt u hier.