Informatieplicht Milieubeheer (energieverbruik) sinds 1 januari 2019

3 juni 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Zo is rapporteren over door u getroffen energiebesparingsmaatregelen per 1 juli verplicht.

Naast de (al sinds 25 jaar) bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Daarmee willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing en CO2-reductie in Nederland versnellen.

Bedrijven moeten vanaf 2019 met een registratie kenbaar maken welke energiebesparende maatregelen zij getroffen hebben. Zij moeten dus zelf gaan bewijzen dat zij voldoen aan de energiebesparingsvereisten (‘omgekeerde bewijslast’).

1 juli 2019

Valt u onder deze informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Informatiewebsite en webinar

Op de RVO-website vindt u waardevolle, stapsgewijze informatie over deze informatieplicht. Op 19 maart verzorgde RVO hierover een (gratis) webinar dat u hier kunt terugkijken. Onze beleidsadviseur Jasper Burgers is ook goed thuis in deze materie. U vindt zijn gegevens hiernaast.

 

Enquête VNO-NCW / MKB Nederland over verduurzaming bedrijfspanden

Het ontwerp-klimaatakkoord voorziet ook een ambitieuze verduurzaming van de gebouwde omgeving en dus ook van bedrijfspanden. Dat raakt ondernemers in hun hoedanigheid als bedrijfseigenaar in alle sectoren. VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom graag een goed beeld krijgen van de plannen en verwachtingen van ondernemers op dit punt. Dat kan nuttige informatie bieden voor het ontwerp-klimaatakkoord en aandachtspunten die zijdaarbij naar voren moeten brengen, maar ook inzicht in welke handvatten u als ondernemer hierbij nuttig acht.

Op www.energietransitie.onderzoek.nl vindt u een vragenlijst die u tot 10 juni kunt invullen. Dat vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd. Uiteraard worden de gegevens geanonimiseerd en worden de uitkomsten van de vragenlijst met de respondenten gedeeld.


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993