Verhoging maximale boetes voor niet naleven Arbowet

25 maart 2019

Dat schreef staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Naast een verhoging van de boetes is zij voornemens om de Inspectie SZW de bevoegdheid te geven om direct een boete op te leggen als een bedrijf in zijn geheel niet beschikt over een RI&E. Nu dient de Inspectie SZW eerst een eis neer te leggen of een waarschuwing te geven.

RI&E

De verplichting tot het moeten beschikken over een RI&E is er al sinds 1 januari 1994. Bij het ontbreken van een RI&E kan er (nu) een maximale boete worden opgelegd van €3.000 voor bedrijven met 500 of meer werknemers.

Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers betreft de hoogte van de boete 10% van het normbedrag (€300). De minister is voornemens om dit te verhogen naar categorie 5, waar een normbedrag voor € 4.500 van toepassing is.

Ook het normbedrag voor het niet hebben van een Plan van Aanpak zal omhoog gaan. Hier wordt een forsere stijging voorgesteld (van € 750 naar € 3.000), omdat de minister aangeeft dat deze minstens zo belangrijk is als de RI&E zelf. In het Plan van Aanpak wordt opgeschreven welke maatregelen er worden genomen om de risico’s weg te nemen.

Branche RI&E

Het RI&E branche-instrument is goedgekeurd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche(s) vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten!

Als arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie veranderen, dan moet ook de RI&E weer aangepast worden. Bijvoorbeeld als er besloten wordt om andere werkzaamheden uit te voeren, met nieuwe machines of andere producten gewerkt wordt.

Tip

Maak het van opstellen van de RI&E een gemeenschappelijke activiteit in het bedrijf. Dit bereikt u het best door alle betrokken personen mee te nemen in het proces. Hierdoor zijn zij meteen op de hoogte zijn van wat er speelt en waarom dat belangrijk is. Dan weten zij meteen waar zij op moeten letten.

Voor vragen kunnen leden terecht bij Els Klootsema en Randy van den Boogaard van onze juridische helpdesk. Zij zijn bereikbaar op 088-5011000 of per juridisch@raivereniging.nl .