Aftrap Masterstudie Intelligente Mobiliteit (HAN)

28 maart 2019

Op 15 maart werd het startschot gegeven voor een nieuwe Master-opleiding voor Intelligente Mobiliteit aan de HAN. RAI Vereniging juicht dit initiatief toe en is ook intensief bij de voorbereiding ervan betrokken geweest. Ook bij de verdere ontwikkeling van de opleiding zal RAI Vereniging zich blijven inzetten.

De Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) geeft met de nieuwe Master invulling aan de behoefte in de markt aan (jonge) professionals die mobiliteit breder zien dan slechts het fabriceren, onderhouden en repareren van voertuigen en daarmee ook open staan voor nieuwe concepten waarbij "slimme mobiliteit" voorop staat.

Nieuwe businessmodellen

Nieuwe concepten vragen immers niet alleen om een gewijzigde inzet van vervoersmodaliteiten maar ook om geheel nieuwe businessmodellen, zoals MaaS. En dat gaat veel verder dan alleen verstand hebben van het "ijzer en rubber".

De HAN werkt overigens samen met andere hogescholen om de Master verder te ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 15 maart waren zo'n 40 geïnteresseerden aanwezig, waaronder de initiatiefnemers, ambassadeurs, collega-hogescholen en een aantal belangstellenden die zelf de Master willen gaan volgen. Tijdens de bijeenkomst is een aantal partijen gevraagd hun betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de Master kracht bij te zetten door een intentieverklaring te ondertekenen, waaronder ook RAI Vereniging.

Geïnteresseerden in deze Masterstudie kunnen rechtstreeks contact opnemen met Frans Tillema, lector aan de HAN (frans.tillema@han.nl).

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility