Digitale tachograaf: oplossing gevonden voor voertuigen in opbouw

21 mei 2019

RAI Vereniging en BOVAG Truckdealers hebben met de RDW overeenstemming bereikt over een noodprocedure voor incomplete voertuigen met een eerste generatie digitale tachograaf die niet voor 15 juni 2019 klaar zijn voor de RDW-toelatingskeuring. De overeengekomen procedure vraagt om directe actie van de branche.

We hebben van de RDW begrepen dat het juridisch allemaal bijzonder lastig ligt om hiermee soepel om te gaan. Deze regeling is dus echt de enig beschikbaar optie (zonder verdere aanpassingen aan het voertuig).

De overeengekomen procedure is als volgt:

 • U meldt het voertuig voorzien van diverse gegevens vóór donderdag 23 mei bij RAI Vereniging;
 • Het voertuig wordt door de RDW voorzien van een datum eerste toelating voor 15 juni 2019;
 • De RDW-keuring van het voertuig kan op een later tijdstip plaats vinden.

 

Voorwaarden

Alleen incomplete voertuigen met een productiedatum van voor 15 april 2019 komen in aanmerking.

Deze dienen bij RAI Vereniging aangeleverd te worden in een Excel-lijst (hieronder als download) en hierin dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:

 • Naam opdrachtgever
  (naam van het bedrijf dat het voertuig op de lijst plaatst);
 • Contactpersoon opdrachtgever
  (de persoon die werkzaam is voor het bedrijf dat het voertuig op de lijst plaatst);
 • Telefoonnummer opdrachtgever
  (het telefoonnummer waar de contactpersoon opdrachtgever bereikbaar is);
 • Merk;
 • Type voertuig;
 • VIN;
 • Datum CVO
  (de datum waarop het Certificaat Van Overeenstemming is afgegeven, heeft u geen CvO, vraagt het na bij uw dealer en/of importeur);
 • Verwachte datum aanbieding kentekening;
 • Locatie van het incomplete voertuig;
 • Telefoonnummer locatie
  (het telefoonnummer van de actuele plaats waar het voertuig nu staat);
 • Motivatie
  (De reden waarom het voertuig niet voor 15 juni gekeurd kan worden);
 • (kopie) CvO aanwezig? Ja, nee, of direct beschikbaar bij steekproef;

Let op!

Controleer de gegevens goed! Fouten kunnen achteraf niet hersteld worden.
En indien u gebruik maakt van deze procedure dan wordt artikel 7 van bijlage 2 van de Regeling Voertuigen toegepast. Dat betekent:
Indien uit het voertuigidentificatienummer een datum van fabricage blijkt, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van fabricage.

Is dit niet mogelijk, dan heeft dit de volgende consequenties:

 • Indien uit het VIN slechts een maand van fabricage blijkt, wordt de datum van fabricage gesteld op de eerste dag van die maand.
 • Indien uit het VIN slechts een jaar van fabricage blijkt, wordt de datum van fabricage gesteld op 30 juni van dat jaar.
 • Indien uit het voertuigidentificatienummer niet de datum, de maand of het jaar van fabricage blijkt, doch wel het modeljaar, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op 28 februari van het modeljaar.

Wanneer dit ongewenst is heeft u geen andere keuze dan de volgende twee opties:

 1. Keuren voor 15 juni 2019, eventueel als chassiscabine (en het voertuig moet voldoen aan alle toelatingseisen voor een individuele keuring);
  Nadat het voertuig is goedgekeurd, in welke configuratie dan ook, moet het ook voor 15 juni 2019 door de RDW geregistreerd worden, dat wil zeggen de naam van de eerste eigenaar in het kentekenregister vastgelegd dient te worden.
  De DET (Datum Eerste Tenaamstelling) ligt dan voor 15 juni 2019.
 2. Keuren na 14 juni 2019, de datum eerste toelating wordt de datum van keuren, maar het voertuig dient dan voorzien te zijn van een tweede generatie digitale tachograaf (slimme tachograaf) indien het voertuig ingezet wordt voor werkzaamheden met een tachograafplicht. In dat geval moet u het voertuig (laten) aanpassen en voorzien van een nieuwe tweede generatie digitale tachograaf (de slimme tachograaf).
  Deze tweede optie is ook altijd toepasbaar voor voertuigen die op de Excel-lijst staan, maar dit dient wel expliciet bij de RDW keuring gemeld te worden.

Deadline

De door u ingevulde Excel-lijst graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 22 mei per e-mail naar RAI Vereniging sturen via carrosserieNL@raivereniging.nl.

Voertuigen die na 23 mei aangeleverd worden, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

RAI Vereniging en BOVAG zullen de lijst ontdubbelen. Zowel de carrosseriebouwer, de betrokken dealers en de importeurs kunnen voertuigen aanleveren. Voor dealers geldt dat per bedrijf één formulier voor alle vestigingen kan worden ingeleverd.

Tip: wanneer u twijfelt of u de uiterste datum van 15 juni wel zult halen, adviseren wij u om het voertuig op deze lijst te plaatsen. Mocht de keuring toch wél voor 15 juni plaatsvinden, dan dient u dit aan ons door te geven. Dan kunnen wij het voertuig weer uit de lijst halen.

Tot slot

Heeft u nog geen RDW keuringsafspraak voor het voertuig? Maak tijdig een keuringsafspraak. RDW zal alles in het werk stellen om alle keuringen tijdig voor 15 juni af te handelen.

 

UPDATE 28 mei 2019:

Welke data komen er in het Kentekenregister?

Als u gebruik maakt van de nieuwe noodprocedure voor incomplete voertuigen en de volgende gegevens zijn bijvoorbeeld van toepassing:

 • Het voertuig wordt op 1 augustus 2019 voor de keuring aangeboden bij de RDW;
 • Op basis van het VIN wordt vastgesteld dat de datum van fabricage 1 maart 2019 is.

Dan worden de volgende data vermeld in bijvoorbeeld het OVI-scherm (Online Voertuiginformatie) op de RDW website:

Omschrijving in OVI

De te verwachte datum

Vervaldatum APK

1 maart 2020

Vervaldatum Tachograaf

Kalibratiedatum/melden RDW + 2 jaar

Datum eerste toelating (DET)

1 maart 2019

Datum tenaamstelling

1 augustus 2019

Datum eerste afgifte Nederland

1 augustus 2019


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972
Tom van Steijn
Tom van Steijn
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 6 53 70 04 10