Deltaplan Mobiliteit gelanceerd

14 juni 2019

Het Deltaplan Mobiliteit is het resultaat van een jaar lang keihard werken met 25 organisaties uit de mobiliteitssector. “Wat startte in najaar 2016 in het voortraject van de Tweede Kamerverkiezingen op initiatief van RAI Vereniging en ANWB heeft nu geleid tot een integraal plan om Nederland mobiel te houden,“ vertelt Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging.

RAI Vereniging heeft intensief meegewerkt aan het plan dat nu op tafel ligt. Op alle onderdelen van het plan hebben we onze bijdrage geleverd als initiatiefnemer van de Mobiliteitsalliantie. De volgende stap wordt nu om de aanbevelingen uit het plan neer te leggen bij alle politieke partijen op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, zodat de voorstellen ook kunnen worden gerealiseerd.

Van Eijck: “Als we kijken naar die voorstellen dan is de kern dat de Mobiliteitsalliantie ziet dat de capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer onvoldoende is om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan. Dit levert onze maatschappij jaarlijks tot 18 miljard euro per jaar aan maatschappelijke waarde op.”

Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid en stelt mensen in staat om actief deel te nemen aan de samenleving. Het zorgt voor welzijn, welvaart en economische groei. Tegelijkertijd zorgt economische groei voor een stijging van de mobiliteitsbehoefte. Tot 2030 groeit de vraag naar personenvervoer met zo’n 13-20% en het goederenvervoer met 4-19%. Het gebruik van de fiets in voor- en natransport stijgt met respectievelijk 15% en 30%. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is echter onvoldoende om deze groei op te vangen.

Blauwdruk mobiliteitssysteem

Er is een omslag nodig, die alleen kan worden bereikt met intensieve samenwerking tussen alle vervoerspartijen. Dit gedeelde gevoel van urgentie hebben 25 vervoerspartijen ertoe bewogen om de handen ineen te slaan binnen de Mobiliteitsalliantie. Voor het eerst trekken vertegenwoordigers uit álle hoeken van de mobiliteit samen op: van de trein tot de auto, van de fiets tot de vrachtwagen. Afgelopen woensdag presenteerden zij in bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven het Deltaplan Mobiliteit. Een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem.

De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Omdat mobiliteit in 2030 naar alle waarschijnlijkheid een vraaggestuurde dienst zal zijn, staan de reiziger en goederen in het Deltaplan centraal. Van Eijck “Wij gaan voor een inclusieve samenleving waar iedereen moet kunnen meedoen”. Die moeten zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten.” Dit vraagt om een slimme integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.

Concrete aanpak

De mobiliteit wordt hiermee fundamenteel anders ingericht. Zo wordt de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied gestimuleerd. Deze hubs zijn vervoersknooppunten waar diverse vervoermiddelen bij elkaar komen. Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  (MRB) en aanschafbelasting op personenauto’s (BPM) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal.

Extra investeringen

Het Deltaplan gaat vergezeld van een investeringsagenda. De extra investeringen die benodigd zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten 6 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.

>> Zie ook het gezamenlijke persbericht waarmee wij het Deltaplan woensdag lanceerden.

Download het Deltaplan Mobiliteit:

– Deltaplan Mobiliteitsalliantie (volledige versie)
– Deltaplan Mobiliteitsalliantie (printversie)
– Samenvatting Deltaplan
 

Deze 25 partijen zijn samen de Mobiliteitsalliantie:

ANWB | Arriva | Bouwend Nederland | Bovag | Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart | EBS | FEHAC| Fietsersbond | GVB | HTM | Keolis | KNAC | Koninklijk Nederlands Vervoer | Landelijk Veren Platform | NS | OV-NL | Qbuzz MKB-Infra | RAI Vereniging | RET | Rover | Transdev | Transport & Logistiek Nederland | Vereniging Zakelijke Rijders | VNA


Contactpersoon
Jaap Schuler
Jaap Schuler
Manager Externe Betrekkingen
+31 6 34 17 14 78