EU stelt CO2-doelen voor vrachtwagens vast

14 juni 2019

De Raad van de Europese Unie nam gisteren definitief CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware bedrijfsvoertuigen aan. Fabrikanten moeten de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens, ten opzichte van de niveaus in 2019, gemiddeld met 15 procent verminderen per 2025 en met 30 procent vanaf 2030.

De doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die hieraan niet voldoen, zullen een boete moeten betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies. Ook zullen specifieke maatregelen moeten zorgen voor de beschikbaarheid van robuuste en betrouwbare gegevens. Deze worden verkregen via boordapparatuur die het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware voertuigen bewaakt.

Lange weg

Het besluit van gisteren markeert het sluitstuk van een lange weg naar CO2-normering voor zware bedrijfsvoertuigen.

De Europese Commissie diende het voorstel voor deze nieuwe verordening op 17 mei 2018 in. Het stelt CO2-emissienormen vast voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en helpt de lidstaten daarmee hun emissiereductiedoelstellingen te halen die in het kader van de regeling voor het delen van de lasten zijn overeengekomen. Het Europees Parlement kwam tot een eensluidend standpunt op 14 november 2018 en de Raad bereikte overeenstemming op 20 december 2018. De onderhandelingen tussen de medewetgevers begonnen op 8 januari 2019 en eindigden op 19 februari 2019 in een voorlopige overeenkomst.

De formele goedkeuring van de verordening door de Raad is de laatste stap in deze (complexe) besluitvormingsprocedure.

De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is in zijn geheel bindend en rechtstreeks van toepassing in de EU-lidstaten.

De CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens, bussen en touringcars, vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU en 2 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer.

Vervolg

Zodra wij de documenten achter deze regelgeving in detail voor u hebben kunnen bestuderen, komen wij uiteraard met meer informatie daarover bij u terug. Nu vindt u de officiële melding van dit besluit en de bijhorende documenten alvast in dit persbericht van de Raad.


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989