2e etappe Tour de Force: Schaalsprong Fiets!

20 juni 2019

Staatsecretaris Stientje Van Veldhoven (IenW) heeft, met onder andere Wouter Jager, voorzitter sectie Fietsen en daarmee vertegenwoordiger van de fietsindustrie, de fietsambitie voor Nederland ondertekend.

Dat gebeurde vanmiddag tijdens het Nationaal Fietscongres waar de vervolgstappen van Tour de Force, de ‘2e etappe’, bekend werden gemaakt.

Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.

Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelen we nu een tandje bij. Het is nu tijd voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets!

“In 2027 willen we met elkaar 20 procent meer fietsen dan in 2017. Een ambitieuze doelstelling die we met elkaar gaan halen en cruciaal is voor de bereikbaarheid, milieu en gezondheid van alle Nederlanders”, vertelt Wouter Jager, voorzitter van de sectie Fietsen in reactie op de plannen van Tour de Force.

3 miljard

“De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet. Zowel door RAI Vereniging, de fietsindustrie als de andere partijen binnen Tour de Force. De fiets wint mede dankzij de komst van onder andere de (speed) e-bike aan populariteit en maakt nog bredere inzet voor zowel privé- en als woonwerkverkeer mogelijk. RAI Vereniging heeft er mede voor gezorgd dat vanaf volgend jaar de regels voor de leasefiets worden vereenvoudigd zodat de verkoop en daarmee het (zakelijk) gebruik van de fiets een flinke impuls krijgt. Maar al deze maatregelen hebben pas echt effect als er flink geïnvesteerd wordt in infrastructuur voor de fiets. Voor de schaalsprong is zo’n drie miljard extra nodig. In het recent gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit 2030 staan concrete investeringsmaatregelen die moeten leiden tot de noodzakelijke schaalsprong voor de fiets.”

De inspanningen van RAI Vereniging vertalen zich onder meer concreet in het onder de aandacht brengen van de nieuwe bijtellingregeling voor fietsen, het leveren van een bijdrage aan een Europese norm voor cargobikes en het ontwikkelen van een visie op stedelijke mobiliteit. Daarover gaat u zeker meer horen.


Contactpersoon
Sacha Boedijn
Sacha Boedijn
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens | Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4943