FET in gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven

12 juli 2019

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) nam afgelopen donderdag het initiatief voor een gesprek met het Formule E-Team (FET), omdat zij zich realiseert dat het Klimaatakkoord op een aantal punten mogelijk niet goed is gevallen bij de FET-leden.

Het gesprek was bedoeld om vertrouwen te herstellen en te bespreken welke toekomstige rol die de staatssecretaris ziet voor het FET, adviesorgaan van het Rijk om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen, waarin ook RAI Vereniging vertegenwoordigd is.

Belangrijke gespreksonderwerpen waren ook de wederzijdse samenwerking, de rol van het FET bij invoering van kilometerbeprijzing, de nadere uitwerking van het ‘hand aan de kraan’-principe en het openbreken van Autobrief II.

Van Veldhoven legde uit hoe het Klimaatakkoord de resultante is van het politieke proces en dat er daarmee weinig tot geen inhoudelijke ruimte meer is en haar focus vooral ligt op het in goed overleg met elkaar zorgdragen voor de verdere uitwerking.

Consumentenonderzoek

Het openbreken van Autobrief II ziet zij dus als politiek onontkoombaar. Waarbij zij zich realiseert zich dat dit consumenten direct in de portemonnee raakt maar veronderstelt dat het markteffect uiteindelijk gering zal zijn. Daarover verschillen echter de meningen, dus afgesproken is om daarnaar de komende maanden consumentenonderzoek te doen. FET neemt daarvoor het initiatief en zal snel met een onderzoeksvoorstel komen.

Wij hebben de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat de markteffecten veel groter zijn dan alleen die bij consumenten. De gehele keten wordt immers getroffen, van fabrikant tot dealers en leasemaatschappijen vanwege lange leadtimes en bestaande afspraken over productie en toewijzing van auto’s aan de diverse landen. Ook bedrijven en organisaties die de keuze voor het volledig elektrificeren van hun wagenpark hadden gemaakt zullen dit mogelijk heroverwegen. Waarmee Nederland zijn koploperspositie kan verliezen.

Procesafspraken

Voor het ‘hand aan de kraan’-principe zullen ook duidelijke procesafspraken moeten worden gemaakt waarin rekening wordt gehouden met deze lange leadtimes. Een aanpassing van de regels zou wat ons betreft minimaal een jaar van te voren bekend moeten zijn, zodat alle betrokkenen de gelegenheid hebben hierop te anticiperen.


Contactpersoon
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912