Heeft u nog vragen over de AVG?

16 juli 2019

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Bedrijven kregen tot die datum de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen.

Nog even het geheugen opfrissen; wat moe(s)t u doen?

Juridisch: u bent verplicht om zaken juridisch vast te leggen, zoals geheimhoudingsverklaringen en een officiële privacy policy.

ICT: zijn software- en virusscanners altijd up-to-date? Zijn er (veilige) back-ups? En is uw cloud-oplossing Europees?

Organisatieprocedures: heeft u een procedure omtrent gegevens van ex-klanten? Ligt vast wie waar toegang toe heeft? En wat doet u als een usb-stick met persoonsgegevens kwijt is?

Opleiding: al uw medewerkers moeten geïnformeerd worden omtrent de wetgeving. Wat mogen zij wel en niet? En wie wordt hiervoor verantwoordelijk en zorgt dat het ook bij nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt?

Meer informatie vindt u ook op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen?

Heeft u nog vragen over de AVG of wilt u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met Els Klootsema of Randy van den Boogaard van onze juridische helpdesk: 088 50 11 000 en via juridisch@raivereniging.nl.