Ondervindt u nadelen van de Machinerichtlijn?

16 juli 2019

Dan heeft u nu de gelegenheid dit kenbaar te maken aan de Europese Commissie. De huidige machinerichtlijn 2006/42/EG werd in 2006 gepubliceerd en moet sinds 29 december 2009 verplicht worden toegepast, maar daarvoor hadden we al een Europese Machinerichtlijn uit de jaren ‘90.

Europese commissie

De Europese Commissie overweegt de machinerichtlijn wederom te gaan vernieuwen. Vorig jaar heeft zij al een periodiek evaluatierapport opgesteld [SWD(2018) 160, 58 pagina’s] waarvan ook een officiële samenvatting van 4 pagina’s beschikbaar is [SWD(2018) 161].

In dit nieuwsbericht van 19 februari jl. kondigden we al dat eenieder de mogelijkheid heeft om hiervoor input aan te dragen.

De Europese Commissie heeft voor de publieke consultatie nu een tool beschikbaar gesteld waarin een aantal vragen per onderwerp zijn gesteld die u kunt beantwoorden. De vragenlijst is in het Nederlands beschikbaar, bevat 164 vragen en is hier te downloaden.

Opbouw vragenlijst

De vragenlijst is onderverdeeld in de volgende onderdelen:

 • Introductie van de respondent [Q1 aan Q17];
 • Algemene vragen [Q18-Q55];
 • Potentiële verbeteringen/vereenvoudigingen van bestaande bepalingen [Q56-Q132]
  Met vragen met betrekking tot:
  • De werkingssfeer (artikel1) [Q56-Q112],
  • Definities (artikel2) [Q113-Q117],
  • Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen eisen (bijlage I) [Q118-Q124],
  • Categorieën machines die kunnen worden onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling door een Notified Body (Bijlage IV) [Q125-Q132]
 • Vragen voor mogelijke aanpassing ten aanzien van Robotica en kunstmatige intelligentie (machinaal leren) [Q133 - Q149]
 • Vragen voor de mogelijke aanpassing aan ‘cybersecurity’ [Q150-Q 154]
 • Vragen over omzetting van de Richtlijn in een Europese Verordening [Q155-Q160]
 • Vragen voor aanpassing aan het ‘New Legislative Framework’ (NLF) [Q161-Q162]
 • Afsluitende vragen [Q163-Q164]

Meer achtergrondinformatie bij dit Europese initiatief vindt u desgewenst op de speciaal voor dit dossier gemaakte webpagina van de Europese Commissie.

Als u dus suggesties of opmerkingen heeft bij de huidige Machinerichtlijn, dan heeft u nu de kans om deze tot 30 augustus 2019 kenbaar te maken.

Bijeenkomst NEN en SZW

In dit kader organiseert NEN op 23 augustus a.s. samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bijeenkomst waar aanwezigen met elkaar in gesprek kunnen over de Machinerichtlijn. SZW vertegenwoordigt Nederland op dit onderwerp en deze bijeenkomst kan helpen om daarna de tool nog beter te kunnen invullen.

Voor nadere details en aanmelden: NEN-website