Van weg naar water en spoor?

18 juli 2019

Onlangs stuurde minister Van Nieuwenhuizen (IenW), mede namens staatssecretaris Van Veldhoven, haar Goederenvervoeragenda naar de Tweede Kamer. Deze agenda bevat maatregelen voor een ‘robuust, efficiënt en duurzaam transportsysteem’. En heeft wat ons betreft relatie met de vrachtwagenheffing.

De bewindspersonen beloven in de Goederenvervoeragenda een ‘meer integraal mobiliteitsbeleid voor goederenvervoer en logistiek en de bijdrage die binnenvaart en spoorwegen kunnen leveren aan het beperken van het toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat’, zoals ook eerder werd aangekondigd in het regeerakkoord.

De agenda vult dit nader in en bevat vier hoofdthema’s voor een integraal goederenvervoer- en logistiek beleid:

  • Digitaal transport
  • Duurzaam Goederenvervoer en Logistiek
  • Duurzame en efficiënte stadslogistiek
  • Integrale Goederencorridors

Modal shift

De Goederenvervoeragenda regelt extra inzet op een multimodaal gebruik van de infrastructuurnetwerken. Naast investeringen in weginfrastructuur wordt met deze agenda gericht ingezet op het verplaatsen van transport van goederen over de weg naar spoor, water en buisleidingen waar nog capaciteit op de netwerken beschikbaar is. Volgens de minister zou dit bijdragen aan een veiliger en duurzamer transportsysteem. Deze agenda, met daarin het streven naar een ‘modal shift’, roept wel de vraag op wat dit betekent voor de vrachtwagenheffing, waarvan het wetsvoorstel recentelijk in consultatie ging.

Terugsluis

Het regeerakkoord bevatte de toezegging dat de inkomsten uit deze heffing in overleg met ‘de sector’ worden teruggesluisd naar de vervoerssector, door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie en verduurzaming. De vraag is nu over welke sector het regeerakkoord het precies had: wegvervoer met vrachtwagens over de weg of transport in het algemeen, dus inclusief spoor en water?

Position paper in voorbereiding

RAI Vereniging werkt nu samen met leden aan een position paper voor de consultatie over Vrachtwagenheffing, die wij ook afstemmen met andere stakeholders (waaronder TLN). De ‘terugsluis’ en besteding van inkomsten aan de juiste partijen zal daarvan zeker een onderdeel zijn. De Tweede Kamer is overigens momenteel met reces. Pas vanaf 2 september vergaderen ze weer en pas dan komt deze brief ter sprake.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949