Nieuwe ontwikkelingen: MaaS, LEV, drones, circulair ondernemen en meer

19 juli 2019

Naast bijvoorbeeld het nieuwe project ‘Stedelijke bereikbaarheid en veiligheid’, besprak het hoofdbestuur op 19 juni ook een scala andere nieuwe ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor RAI Vereniging op wat langere termijn. Denk aan mobiliteitsconcepten zoals MaaS, de opkomst van nieuwe voertuigsoorten (LEV, drones) en circulair ondernemen.

Allereerst het snel opkomende mobiliteitsconcept Mobility as a Service (MaaS), dat naast het nauwverwante terrein van smart mobility van toenemend belang is voor meerdere van onze secties. Belangrijk daarbij is nadere definiëring van wat daar onder valt (en wat niet) en hoe wij dat een plek geven binnen (de structuur van) onze vereniging.

Het hoofdbestuur omarmde het idee om aan (master-)studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) te vragen nadere studie voor ons te doen.

Direct in de voertuigensfeer zijn ook van belang de nieuwe ontwikkelingen rond Light Electric Vehicles (LEV’s), die we in steeds meer verschijningsvormen zien: van elektrische stepjes tot al dan niet zelfrijdende voertuigen in de logistiek (kleine elektrische ‘bestelauto’s’ en forse e-cargobikes).

Of zelfs, voor de langere termijn, drones, die in toenemende mate taken beginnen uit te voeren van voorheen mobiliteit op wielen. Reden om te onderzoeken of wij daarin de banden willen aanhalen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL), brancheorganisatie voor de luchtvaart waarbinnen drones zijn geborgd.

Bij het thema duurzaamheid groeit de aandacht voor circulair ondernemen sterk. Bij de retailgerichte ondernemingen in onze branche kunt u dan bijvoorbeeld denken aan verpakkingen, voor de leden die horen tot de maakindustrie gaat het dan om circulair produceren.

RAI Vereniging intensiveert op dit onderwerp de bestaande contacten met onder meer VNO-NCW, MVO Nederland en de betrokken ministeries van IenW en EZK. Ook zullen wij er bijeenkomsten over organiseren in samenwerking met bijvoorbeeld ARN.