Samenstelling bestuur Sectie Fietsen

9 augustus 2019

Recent hebben in ons bestuur enkele wisselingen plaatsgevonden. Voortkomend uit het afscheid van Wouter Jager als voorzitter en vanwege de voorgenomen uitbreiding van zes naar acht bestuursleden.

Wouter Jager

Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan vijf jaar in de rol van voorzitter, gaat Wouter Jager ons bestuur verlaten. Hij is altijd een zeer betrokken en actieve bestuurder geweest met oog voor het branchebelang. Onder zijn leiding is de fiscale bijtellingsregeling voor fietsen gerealiseerd, heeft de speed-pedelec zich kunnen ontwikkelen door de realisatie van een norm voor een speciale helm en heeft hij onlangs samen met Staatssecretaris Van Veldhoven de fietsambities voor Nederland mee vormgegeven en ondertekend. Slechts drie concrete, recente resultaten waar Wouter zich voor heeft ingezet en waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

Het vertrek van Wouter betekent dat er een vacature was in het bestuur voor de leden uit de functiegroep Fietsen. Het bestuur van de sectie Fietsen bestaat immers uit zes leden: drie vertegenwoordigers namens de fietsonderdelen- en accessoiresleden en drie vertegenwoordigers namens de fietsfabrikanten en importeurs.

Nieuw bestuurslid

Sten van der Ham is gekozen als nieuw bestuurslid. Van der Ham werkt sinds september 2017 voor Accell Nederland, waar hij nu als regional director Benelux verantwoordelijk is voor de implementatie van de strategie van Accell Group. Eerder was hij CEO van Digicel Curaçao en bekleedde diverse functies bij Vodafone.

Per 1 januari 2020 willen we het bestuur uitbreiden naar acht personen, vanwege de vele ontwikkelingen in onze branche die een gezamenlijke aanpak vergen en de wens om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te hebben.

Nieuwe voorzitter

Tijdens onze bestuursvergadering op 26 september kiest het bestuur uit zijn midden een nieuwe voorzitter als opvolger van Wouter Jager. Tot dan is Huub Lamers (Gazelle/PON) bereid gevonden deze rol op zich te nemen.


Contactpersoon
Sacha Boedijn
Sacha Boedijn
Sectiemanager Fietsen
+31 20 504 4943