CONEBI lid van C-ITS-expertgroep CCAM van de Europese Commissie

8 augustus 2019

De Europese Commissie heft CONEBI officieel benoemd als lid van de Europese expertgroep voor ‘Single Platform for open road testing and pre-deployment of Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM)’.

De Europese Commissie verwoordde het in haar brief bij de benoeming van CONEBI als volgt: ‘’Having regard to the relevance of your organisation's objective, the demonstrated level of expertise and taking into account the specific tasks of the expert group, I am pleased to inform you that your organisation has been selected as a member to the above mentioned expert group’’.

Daarmee heeft onze koepelorganisatie dus een actieve stem bij de CCAM-onderwerpen en zal zij de Europese Commissie de komende drie jaar daarover adviseren. Ook nieuw is dat eerdere fragmentatie tussen de diverse directoraten-generaal binnen de Commissie, te weten: DG Move (Mobility), DG Grow (Industry), DG CNECT (Communications Networks and Technology) and DG RTD (Research & Development) in deze nieuwe expertgroep wel nauw zullen samenwerken.

Onder de expertgroep hangt een zestal werkgroepen, die zich onder meer bezig zullen houden met het ontwikkelen van een EU-testagenda, fysieke en digitale weginfrastructuur, verkeersveiligheid, connectiviteit en digitale infra en de toegang en uitwisseling van data.

Voor de fietsindustrie is het van het grootste belang om goed op dit alles aangesloten te zijn en actief te kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van toekomstige standaarden en wet- en regelgeving voor de connectiviteit tussen fietsen en auto’s, bussen en vrachtwagens.

Andere organisaties die vertegenwoordigd zijn:

  • ACEA (European Automobile Manufactures’ Association),
  • CLEPA (European Association of Automotive Suppliers),
  • 5GAA (5G Automotive Association),
  • ERTICO (EU Public-Private partnership on Intelligent Transport Systems),
  • ERTRAC (The European Road Transport Research Advisory Council)
  • ETSC (European Transport Safety Council)
  • POLIS (the network of European cities and regions cooperating for innovative transport solutions)

 


Contactpersoon
Sacha Boedijn
Sacha Boedijn
Sectiemanager Fietsen
+31 20 504 4943