Eisen stootbalk bij individuele keuringen wijzigen per 1 september 2021

27 augustus 2019

Per 1 september wijzigen de eisen voor de stootbalken. De stootbalk moet o.a. lager gemonteerd worden en de krachten worden hoger. Maar deze eisen worden geleidelijk ingevoerd.

stootbalk

Vanaf 1 september 2019 moeten nieuwe type goedkeuringen voldoen aan de eisen van de R58.03. Bestaande typegoedkeuringen blijven nog tot 1 september 2021 geldig en mogen ook nog aangevuld worden. Bij individuele goedkeuringen gelden de nieuwe eisen pas per 1 september 2021. Tussen 01-09-2019 en 01-09-2021 kunnen individuele aanvragen voor stootbalkgoedkeuring dus nog volgens de oude eisen worden afgehandeld


De huidige goedkeuringen van RAI CarrosserieNL kunnen dus tot 1 september 2021 gebruikt worden. RAI CarrosserieNL werkt aan nieuwe testrapporten maar door veel grotere krachten in combinatie met een lagere montage (45 cm in plaats van 55 cm) is het een grote uitdaging om de constructies zo licht mogelijk te construeren. Binnenkort informeren wij u over de eerste resultaten.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992