Informatiebijeenkomst en webinar: consequenties WLTP bij RDW-keuring vanaf 1 september

2 september 2019

Op donderdag 5 september organiseren wij een WLTP-informatiebijeenkomst. Samen met BOVAG informeren we u dan over alle consequenties die de invoering van de nieuwe emissietest WLTP voor de op- en ombouw van bestelauto’s en de recent door de RDW aangedragen oplossing. Inmiddels hebben we ruim 80 aanmeldingen, dus meld u snel aan!

In het kader van WLTP moet vanaf 1 september 2019 voor vrijwel alle opbouwen op een basisvoertuig officieel een nieuwe CO2-berekening worden gemaakt, voordat het voertuig bij de RDW wordt aangeboden voor eerste registratie.

Op 5 september komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte terugblik, wat vooraf ging
  • welke consequenties heeft dit in de praktijk voor bestelwagens en lichte bedrijfswagens
  • wijze van keuren door RDW vanaf 1 september, procedure indien de fabrikant geen tool beschikbaar heeft
  • restant voorraad regeling WLTP / NEDC en overgangsregeling M2-N2 voertuigen

Webinar
Omdat het een complex onderwerp is dat zich lastig laat vangen op papier gaan we ook nog een webinar verzorgen over dit onderwerp. U ontvangt nog vóór de bijeenkomst op 5 september hiervoor een link waarmee u de basis van de WLTP en de consequenties zich eigen kan maken met deze digitale presentatie. Let op: dit is niet een vervanger van de bijeenkomst maar wel een prima voorbereiding. Op 5 september in Gorinchem zullen we uitgebreider op de materie ingaan en is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie bijeenkomst
Transport Compleet
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem

De bijeenkomst start om 10:30 uur en duurt tot uiterlijk 14:00 uur. Lunch wordt verzorgd en u ontvangt een uitrijkaart.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

Aansluitend kan tot 22:00 ’s-avonds de beurs Transport Compleet bezocht worden. 


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971