Uw bedrijf verbeteren? Gebruik QRM!

28 augustus 2019

In 2018 is er een succesvolle pilot geweest met 8 bedrijven in de carrosseriebouw die QRM (Quick Response Manufacturing) hebben toegepast om hun bedrijf te verbeteren.

QRM in de carrosserie- en trailerbouw 2019

QRM staat voor Quick Response Manufacturing. QRM is een strategie gericht op het verbeteren van processen, van kantoor tot productie. QRM is gericht op het MKB: enkelstuks of kleine series met een grote variëteit. De pilot in 2018 met 8 carrosseriebouw bedrijven hebben geleid tot betere en slimmer werkende bedrijven door:

 • Verkorten van de doorlooptijd
 • Verhogen van de kwaliteit
 • Verhoging van de output
 • Vereenvoudigen van de werkprocessen
 • Betrokken en vaardige medewerkers
 • Sturing op het juiste werk op het juiste moment
 • Toename van de leverbetrouwbaarheid
 • Afname van de voorraden
 • Minder ruimte nodig
 • Toename werkplezier

In 2019 gaan RAI CarrosserieNL en OOC opnieuw aan de slag met QRM. Net als met de pilot zal Lean Improvers (gespecialiseerd op het gebied van QRM en de implementatie hiervan in MKB bedrijven) voor de inhoudelijke kennis en begeleiding zorgen.

Wat gaan we doen

Vanaf oktober 2019 gaan we met een groep van maximaal 8 bedrijven aan de slag met QRM die de volgende stappen gaan doorlopen:

1. Analyse verbeterpotentieel.
Deze analyse zal door Lean Improvers uitgevoerd worden en bestaan uit 3 dagen analyse en 2 dagen uitwerken van de analyse. Door middel van een rapportage  weet het bedrijf waar het grootste verbeterpotentieel te behalen is.

2. Implementatie QRM
Onder leiding van Lean Improvers gaan de deelnemende bedrijven aan de slag. De onderwerpen met het grootste verbeterpotentieel op basis van de analyse worden als eerste aangepakt. Behalve de specialisten van Lean Improvers zijn er ook OOC HR adviseurs beschikbaar. De ervaring leert dat met 10 dagen begeleiding door Lean Improvers veel van de punten uit de analyse aangepakt kunnen worden en het bedrijf naar een hoger niveau gebracht kan worden.

3. Opleiding QRM
Tijdens de implementatie worden twee personen per deelnemend bedrijf in 6 dagen opgeleid tot QRM green belt specialist. Tijdens de opleiding wordt de geleerde theorie meteen geprojecteerd op het eigen bedrijf en in de praktijk gebracht. De opleiding wordt voor alle deelnemende bedrijven gelijktijdig gegeven op locatie van 1 van de deelnemers (bij toerbeurt). Hierdoor kan men elkaars opgedane kennis en ervaringen delen.

Aanmelding

Bij aanmelding voor deelname aan het project tekent u in principe voor deelname aan het gehele QRM project. Na de analyse van het bedrijf is er een go/no go moment. Indien uit analyse blijkt dat het verbeterpotentieel van het bedrijf te gering is of er is een andere zwaarwegende reden, dan kan  in overleg besloten worden om niet aan de implementatie en opleiding mee te doen.

Kosten
Speciaal voor dit RAI CarrosserieNL project hanteert Lean Improvers een verlaagd tarief. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebranche OOC vergoed voor deelnemers van het fonds een deel van de kosten. 

 

 

Geen OOC deelnemer

OOC deelnemer

 

Analyse verbeterpotentieel:

 €                          6.400

 €               3.500

 

QRM opleiding:

 €                          3.000

 €                       0 

 

Implementatie QRM:

 €                        16.250

 €             16.250

 


Voorwaarden

Onderstaand nog een aantal punten met betrekking tot deelname:

 • Het bedrijf heeft recht op een 5-daagse analyse verzorgd door Lean Improvers
 • De kosten van de 5-daagse analyse worden gefinancierd door OOC, van het bedrijf wordt een bijdrage van € 3.500 gevraagd mits het bedrijf een OOc deelnemer is
 • Deelname is voor het gehele traject. Na de 5 daagse analyse is er een go/no go moment. Bij zwaarwegende redenen kan in overleg besloten worden om niet aan de implementatie en opleiding mee te doen.
 • Twee personen van het bedrijf zullen deelnemen aan de QRM opleiding, verzorgd door Lean Improvers. Ten minste 1 deelnemer is beslissingsbevoegd.
 • Het bedrijf maakt zelf direct met Lean Improvers afspraken over de implementatiekosten van QRM in eigen bedrijf.
 • Het bedrijf dat deelnemer is van het OOC heeft recht op loopbaan begeleiding voor de werknemers. De begeleiding valt in het kader van het organiseren en het doen van loopbaangesprekken waardoor werknemers individuele begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van hun vakmanschap.
 • Het bedrijf dat deelnemer is van het OOC heeft recht op HR-advies van het OOC. De HR adviseur is er voor de werkgever en alleen inzetbaar daar waar het gaat om het begeleiden en bevorderen van de leercultuur en het stimuleren van het gesprek tussen werkgever en werknemer over ontwikkeling van het bedrijf en de werknemer.
 • Alle partijen zullen zorgvuldig omgaan met informatie die verstrekt wordt. Informatie mag alleen op hoofdlijnen en geanonimiseerd worden gedeeld daar waar het het project ten goede komt.
 • Na afloop van het implementatietraject zal een workshop worden gehouden waar het bedrijf zijn/haar ervaringen zal delen met de branche. Doel van deze workshop is meer bedrijven in de carrosserie- en trailerbouw kennis te laten maken met QRM (en duurzame inzetbaarheid).
 • Alle kosten die het bedrijf in het kader van dit project maakt zijn voor rekening van het bedrijf voor zover niet anders (schriftelijk) afgesproken.
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief Btw.

Meer informatie
Meer informatie over Pilot QRM in de carrosseriebouw


Meer informatie over deelname:
RAI CarrosserieNL
Jasper Burgers
06 2220 3686
j.burgers@raivereniging.nl 

Meer informatie over QRM:
Lean Improvers
Arie Pieter van Wensveen - Marck Bosboom
06 4100 0318                       –  06 1401 7274