Geen steun voor vrachtwagenheffing voor e-bestelauto’s

5 september 2019

RAI Vereniging ondersteunt van harte de oproep van brancheorganisatie evofenedex om elektrische bestelauto’s uit te zonderen van de vrachtwagenheffing, zoals de organisatie deed bij haar bijdrage aan de recente internetconsultatie daarover.

elektrische bestelbus

Het aantal elektrische bestelauto’s bedroeg begin 2019 iets meer dan 3.000, na een stijging van bijna 46 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Om de groei van het aantal elektrische bestelauto’s te stimuleren, is het noodzakelijk dat er zo min mogelijk concurrentienadeel ontstaat, aldus evofenedex.

Dit ligt namelijk op de loer, omdat elektrische bestelauto’s meer wegen dan een reguliere bestelauto, als gevolg van de batterij in het voertuig. Om concurrentienadeel met diesel- of benzinevoertuigen te voorkomen is er met de Europese Commissie een vrijstelling overeengekomen voor het C-rijbewijs, en het gebruik van een tachograaf, dat op basis van het gewicht eigenlijk noodzakelijk zou zijn.

Ook geen vrachtwagenheffing

Een dergelijke uitzondering moet er ook komen voor de vrachtwagenheffing. Op basis van huidige wetgeving is Nederland verplicht de heffing ook te laten gelden voor elektrische bestelauto’s. Het boven de markt hangen van een vrachtwagenheffing heeft naar verwachting een heel negatief gevolg op de transitie naar elektrisch rijden. Ondernemers blijven langer op diesel en benzine rijden om het extra tarief per kilometer van de vrachtwagenheffing te vermijden.

Elektrificatie wagenpark niet remmen

Uit evofenedex-onderzoek uit 2018 bleek dat 44 procent van de ondernemers met een bestelauto denkt binnen vijf jaar over te stappen op elektrisch rijden, mits de kosten gelijk blijven. Dat kan door goedkopere gebruikskosten en een aanschafsubsidie. Maar een extra kilometerheffing vertraagt de overstap naar elektrisch rijden.

Vanwege de Eurovignetrichtlijn blijkt het niet mogelijk de vrachtwagenheffing pas boven de grens van 4250 kilo te laten gelden. Daarom is er speciale toestemming van de Europese Commissie nodig om elektrische bestelauto’s tot een laadvermogen van 4.250 kilo van de vrachtwagenheffing uit te zonderen.

Sommige partijen hebben in hun inbreng bij de politiek gepleit voor een compensatieregeling voor elektrische bestelauto’s. evofenedex ziet dit echter als laatste redmiddel in verband met de administratieve lasten en het gedoe om eerst de heffing te innen en vervolgens weer terug te geven. Een uitzondering aanvragen bij de Europese Commissie verdient naar hun mening de hoogste prioriteit van de minister.