Akkoord CAO voor het Carrosseriebedrijf

6 september 2019

Gisterenavond hebben de werkgevers en vakbonden na lange en stevige discussies een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, waaronder de cao voor het schadeherstel- en carrosseriebedrijf.

Dankzij dit nieuwe akkoord -met een looptijd van 28 maanden, van 1 juni 2019 tot 1 oktober 2021- komt er een periode van rust en zekerheid in onze sector waardoor we vooruit kunnen kijken en samen werken aan de verdere doorontwikkeling van ons vakmanschap. Met dit bericht brengen we u op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen waar we overeenstemming over hebben bereikt met de vakbonden.

Lonen

Omdat we onze sector aantrekkelijker willen maken voor nieuwe medewerkers én onze gespecialiseerde vakmannen en -vrouwen willen behouden, is er gekozen voor een verbetering van de lonen. Dit houdt in dat de lonen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93% zullen stijgen. Per 2021 is er een éénmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen

Het tekort aan kwalitatief geschoolde vakmensen in de sector is groot. We zijn dan ook tevreden met de aandacht die wordt besteed voor de urgentie aan instroom van technisch talent. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe, versimpelde jeugdtabellen. Hierdoor maken we onze branche aantrekkelijker voor jongeren.

Generatiepact

Voor oudere medewerkers zijn opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. Onder voorwaarden kunnen werknemers van 60 jaar en ouder minder werken en wel volledig pensioen opbouwen. De komende weken zal over de details meer bericht worden

Vakantiedagen

De leeftijd waarop de extra vakantiedagen voor ouderen ingaan, schuift op van 53 naar 54 jaar. Werknemers blijven langer vitaal en werken langer door. Daarom is ervoor gekozen dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen in de nieuwe cao wederom opschuift.

Tijdelijke contracten

De cao geeft werkgevers meer ruimte om drie tijdelijke contracten aan te gaan. De duur waarbinnen dat kan wordt gewijzigd van twee naar drie jaar.

Pensioenpremies

We hebben samen met de vakbonden afspraken gemaakt om de pensioenregeling te versterken met inzet van de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Tevreden maar kritisch

Aan de onderhandelingstafel werden we de afgelopen maanden geconfronteerd met harde eisen van de vakbonden die voor ons onbespreekbaar waren. We zijn dan ook tevreden dat er nu toch een akkoord is gesloten, waarbij de focus ligt op de instroom en behoud van personeel & het langer productief houden van werknemers.

Vervolg

In de komende weken zullen zowel de sociale commissie als het bestuur van FOCWA en RAI Vereniging zich over het akkoord uitspreken. Pas als werkgeversorganisaties en vakbonden in de Metaal & Techniek hun akkoord hebben gegeven, kunnen we spreken van een nieuwe cao.

Vragen?

We begrijpen dat u als lid mogelijk vragen heeft over de inhoud van dit akkoord en de impact hiervan op uw bedrijfsvoering. Aarzel in dat geval niet om contact te zoeken met onze juridische helpdesk.


Contactpersoon
Henk Bos
Henk Bos
Manager Leden- en Verenigingszaken
+31 20 504 4994