Nieuwe subsidieregeling voor circulaire economie

16 september 2019

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een nieuw thema opgenomen voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor per 1 augustus 44 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het thema Circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook bijvoorbeeld het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Met de uitbreiding bevordert het kabinet de transitie naar een circulaire economie.

Bovendien komt het hiermee tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Het vonnis verplicht Nederland om in 2020 een broeikasgasreductie van 25 procent ten opzichte van 1990 te realiseren. Tot slot sluit de regeling aan bij de maatregelen in het Klimaatakkoord. Het DEI+-thema ondersteunt projecten die bijdragen aan de CO2-reductiedoelstelling voor 2020.

Wie het eerst komt...

Aanvragers kunnen tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. RVO behandelt aanvragen volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Deze regeling is één van de maatregelen die voortkomt uit de 80 miljoen euro die het kabinet extra beschikbaar stelt voor de circulaire economie in 2019 en 2020.

Meer informatie over het totale pakket aan extra middelen voor Circulaire economie is hier te vinden.