Internetconsultatie over nieuwe subsidieregeling LNG

23 september 2019

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Stimuleringsregeling LNG voor. Deze komt in plaats van de (tijdelijke) accijnsteruggaafregeling voor LNG, die op 31 december 2018 is vervallen.

Deze nieuwe regeling geeft, aldus het ministerie, invulling aan het Klimaatakkoord, én aan een Kamermotie die vraagt om een oplossing voor LNG én bio-LNG. Zoals te doen gebruikelijk stelde de Rijksoverheid over deze regeling onlangs een internetconsultatie open.

Zoals eerder rond de vrachtwagenheffing, stemmen wij op dit moment met de leden af of en hoe wij input willen geven op de LNG-consultatie.

Stikstof?

Afgelopen week was er nogal wat media-aandacht, onder meer in NRC en FD, voor de bewering van milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) dat bij de inzet van LNG veel meer stikstof wordt uitgestoten dan bij diesel. Het Nationaal LNG Platform reageerde meteen daarna op de conclusies van van T&E. Deze zijn volgens het platform niet in lijn met de beschikbare testresultaten; de Europese evenknie, The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA), deelt deze visie.