Public Affairs Commissie te gast bij ElaadNL

24 september 2019

In het lommerrijke Arnhem kwam afgelopen donderdag onze PA-commissie bijeen bij gastheer ElaadNL Belangrijkste onderwerpen op de agenda: Prinsjesdag en Klimaatakkoord (al dan niet ondertekenen) en uiteraard een presentatie door de specialisten van ElaadNL.

Ondertekening van het Klimaatakkoord bleek voor de PA-commissie een betrekkelijke ‘no-brainer’: niet tekenen betekent immers feitelijk de mobiliteitstafel verlaten. Nog afgezien van het negatieve signaal dat RAI Vereniging daarmee zou afgeven, komt het er ook op neer dat er over onze hoofden wordt besloten in plaats van dat we in overleg blijven en invloed uitoefenen.

Belangrijkste bezwaar tegen ondertekening zou zijn het ‘hand-aan-de-kraan’-principe en het openbreken van Autobrief II, waarmee de autobranche in onzekerheid wordt gestort. In de recente AB-vergadering vertelde Ed Nijpels dat het mogelijk is kanttekeningen te plaatsen bij onderdelen.

Verder onderhandelen over het vervolg van het Klimaatakkoord is belangrijk voor de hele sector mede omdat sommige zaken nog niet zijn ingevuld ( denk aan EV-subsidie voor particulier). Het niet ondertekenen van het concept-Klimaatakkoord zoals dat er nu ligt zou deelname van RAI Vereniging aan de verdere gesprekken uitsluiten en dat is niet wenselijk. Met de ANWB, VNA en BOVAG probeert RAI Vereniging tot consensus te komen over een formele reactie op het ondertekeningsverzoek.

Compatibiliteit auto’s, palen en passen testen

Een bezoek aan het laboratorium van ElaadNL rondde het formele deel van de dag af. Medewerkers daar gaven de PA-commissie vervolgens een inleiding over hun activiteiten, gevolgd door een bezoek aan het lab. Compatibiliteit van auto’s en laadpalen én diverse betaalpassen en diverse soorten laadpalen bleek volgens hen geen probleem. En een laadtegoed ter beschikking stellen om particulieren over te halen elektrisch te gaan rijden zou dan ook uitstekend praktisch uitvoerbaar zijn.

ElaadNL roept producenten op om auto’s vooral bij hen te laten testen alvorens ze op de markt te brengen. Niet alleen is dat bijzonder nuttig, maar het wordt meestal ook een gezellige bedoening met een toost op een goed rapport.


Contactpersoon
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949