Uw ervaringen met de RDW-procedures bij herberekening van CO2-emissie bij omgebouwde voertuigen?

29 januari 2020

Sinds 1 september 2019 geldt dat bij een WLTP-auto die opgebouwd of omgebouwd wordt en individueel toegelaten wordt, de gewijzigde CO2-emissie bepaald moet worden. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen hiermee tot nu en hebben voor u ook een lijst met WLTP-contactpersonen bij de importeurs beschikbaar.

Na veel afstemming destijds met de RDW, heeft de RDW uiteindelijk in een procedure vastgelegd hoe dat moet gebeuren; in eerste instantie met een tool van de fabrikant van het basisvoertuig, en anders wordt de zogenoemde Vhigh WLTP CO2-waarde gehanteerd.

Wij organiseerden daarover drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten in juli en september 2019, en hebben u regelmatig via de nieuwsbrief, een webinar en onze website geïnformeerd.

Praktijkervaringen

Inmiddels zijn weer enkele maanden verder en nog steeds benieuwd naar uw ervaringen in de praktijk. Heeft u toegang tot de tools, zijn de tools goed te gebruiken, ervaart u beperkingen in wat u kunt opbouwen op / wijzigen aan een voertuig, wat zijn de ervaringen op het keuringsstation, wat is in de praktijk lastig of onduidelijk, etc?

Overleg met RDW

Wij gaan op korte termijn in overleg met de RDW over de gang van zaken tot nu toe en over het vervolgtraject, zoals of het huidige beleid van de RDW mogelijk gewijzigd gaat worden later dit jaar. Deze procedure was immers in principe afgesproken voor een jaar, dus tot september 2020. Graag horen wij uw reacties, want deze kunnen we dan terugkoppelen aan de RDW en waar nodig voor verduidelijkingen en verbetering zorgen.

Contactpersonen

Hieronder kunt u (na inloggen) een lijst downloaden met WLTP-contactpersonen bij de importeurs.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971