Communicatie verbruiks- en CO2-waarden in brochures, prijslijsten, advertenties en carconfigurator

11 oktober 2019

Het is voor onze importeursleden van belang om te weten hoe per 1-1-2020 om te gaan met de communicatie van de brandstofverbruikswaarden. Daarom willen wij hen met onderstaande informatie in staat stellen om de prijsgerelateerde informatie per 1-1-2020 voor te bereiden.

Zoals u weet wordt per 1-1-2020 nog niet overgestapt naar de BPM op basis van de WLTP CO2-waarde maar blijft vooralsnog de van de WLTP afgeleide NEDC CO2-waarde (NEDC2.0) als grondslag voor de bepaling van de BPM gelden.

Voetnoot

In dat verband hebben we aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgesteld dat tot de overgang naar de BPM op basis van de WLTP CO2-waarde, in prijsgerelateerde informatie (brochures, prijslijsten, carconfigurators en advertising) nog de gecombineerde NEDC brandstofverbruiks- en CO2-waarden worden weergegeven, onder vermelding van de voetnoot “De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek”. Het Ministerie heeft aangegeven mee te kunnen gaan met deze werkwijze, die ook al in 2019 werd toegepast.

Dit betekent dat we voor de consumenteninformatie voorlopig nog doorgaan met het vermelden van de gecombineerde NEDC 2.0 verbruiks- en CO2-waarden. Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf 1-7-2020 de BPM bepaald gaan worden op basis van de WLTP CO2-waarde. Er van uitgaande dat dit eind november wordt omgezet in wetgeving per 1-7-2020. Aansluitend hierop zullen uiterlijk per die datum in brochures, prijslijsten advertenties en carconfigurators alleen nog WLTP verbruiks- en CO2-waarden gecommuniceerd mogen worden.

Vanzelfsprekend mág u nu al wel aanvullend het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik en de CO2-waarde communiceren, maar wij adviseren u wel om dit op een aparte bladzijde weer te geven onder vermelding van de voetnoot De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. We adviseren u dan wel aan te geven dat de BPM nog bepaald wordt op de van WLTP-terugbepaalde NEDC-waarde.

Ledeninformatie

Momenteel werken we hard aan het updaten van onze ledeninformatie (zogenoemde ‘RAITZ-mededeling’) over de laatste stand bij alle afspraken en gevolgen voor de communicatie bij de overgang naar WLTP. Daarin ook informatie over het proces rond brandstofetikettering, de samenstelling van de brandstofverbruiksgids en -poster, waarbij we per 1-1-2020 -net als in 2019- wel de WLTP verbruiks- en CO2-waarden communiceren. Nieuw daarbij  is echter dat in 2020 de labelkleur ook bepaald gaat worden op basis van de WLTP CO2-waarde en dat de brandstofverbruiksgids ook weer de labelkleuren gaat tonen.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965