Vragen bij Belastingplan 2020 aangereikt

11 oktober 2019

Het Belastingplan 2020 heeft ons bij RAI Vereniging de afgelopen dagen beziggehouden. Om Kamerleden te inspireren bij het formuleren van hun feitelijke vragen over het Belastingplan 2020 hebben RAI Vereniging en BOVAG gezamenlijk een lijst opgesteld met vragen over de autofiscaliteit.

Tweede Kamer

Dit thema vormt een dermate belangrijk onderdeel van het Belastingplan dat de website van de Rijksoverheid zelfs een foto toont van een elektrische auto. Het Belastingplan 2020 bevat onder meer een nieuwe bpm-tabel, die per 1 juli 2020 moet ingaan. Dat is de datum waarop de overgangstermijn van NEDC naar de WLTP-emissietest afloopt.

Voorafgaand aan de invoering van die nieuwe emissietest zegde de vorige staatssecretaris Wiebes de markt en de consument toe om budgetneutraal om te zetten. De vraag is nu vooral in hoeverre die toezegging gestand wordt gedaan, zowel terugkijkend op de periode van NEDC 2.0 als in de toekomst, dus vanaf de nieuwe tabel op 1 juli 2020.

Naast vragen hoe de staatssecretaris budgetneutraliteit gaat garanderen bevat onze lijst (zie download hieronder) vragen over de oorzaken en gevolgen van de stijgende bpm-inkomsten, de plannen voor Autobrief 3 en klimaat en milieu. Onder de laatste kop stonden vooral vragen over het verband tussen het Klimaatakkoord en autobelastingen, en over verjonging van het wagenpark als manier om uitstoot van CO2 en stikstofoxide te besparen.

Komende week kunnen wij u vast melden welke van de vragen uit onze lijst door Kamerleden zijn omarmd en wat zij verder nog hebben ingebracht op punt van mobiliteit, belastingen en klimaat.

Daarna is het wachten op de antwoorden van staatssecretaris Snel. Die zullen er voor het wetgevingsoverleg over het Belastingplan op 28 oktober wel zijn.

 


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949