Workshop ‘Duurzaam afvalmanagement! Uitdaging of ……?'

21 oktober 2019

Op 14 november aanstaande wordt de workshop ‘Duurzaam afvalmanagement! Uitdaging of ……?’ gehouden, graag nodigen wij u daarvoor uit.

Bij het produceren van een carrosserie, oplegger of aanhangwagen komt (gevaarlijk) afval vrij. Dit kan onder andere verpakkingsmateriaal zijn maar ook materiaal dat bij de productie vrij komt. Met een slim ontwerp kan de hoeveel verspilde materialen al verkleind worden.

Inhoud workshop
Tijdens deze workshop gaan specialisten van Renewi in op de verschillende afvalstromen en de huidige wettelijke kaders rondom afval en het inzamelen van afval. Ook de verwerking van afval wordt toegelicht. Dit gebeurt tijdens een rondleiding bij de grootste verwerkingslocatie van Renewi, in Drachten.

Afval voorkomen is beter dan goed verwerken. Renewi presenteert de verschillende mogelijkheden om de duurzaamheid van het bedrijf te verhogen, terwijl de kosten gereduceerd worden.  

Renewi heeft een uitgebreid wagenpark voor het inzamelen van de verschillende soorten afval. Renewi zal zijn toekomstvisie op het gebied van afval inzamelingsvoertuigen presenteren. Samen met de wagenparkbeheerder van Renewi en deelnemers aan de workshop wordt er gebrainstormd over de technische aspecten van de opbouwen van de (inzamel)voertuigen.

INKOPER MKB is het inkoopcollectief voor het MKB met een specialisatie in de Automotive en Carrosserie branche. Ook op het gebied van het beheer van afval kan Inkoper MKB adviseren maar ook gunstige voorwaarden aanbieden. Tijdens deze workshop zal dit toegelicht worden.  
 

Datum: 14 november 2019
Tijd: 14.30 - 19.00 uur
Locatie: Renewi Nederland BV
  De Lier 2
  9206 BH Drachten

Programma

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Opening
15.15 uur Afvalstromen in de carrosserie- en trailerbouw
  Toelichting op de verschillende afvalstromen in de branche en de huidige
  wettelijke kaders voor het inzamelen van deze afvalstromen
15.45 uur Duurzaamheid versus rendementsverbetering
  Wat zijn de mogelijkheden om de duurzaamheid van het bedrijf te vergroten
  en daarbij de kosten te reduceren?
16.15 uur Verwerking afvalstromen na inzameling
  De verschillende afvalstromen moeten apart verwerkt worden. Door middel
  van een toelichting en een rondleiding op het depot van Renewi zal inzicht
  gegeven worden in de complexiteit van de huidige inzameling van afval
17.15 uur Pauze met broodje
18.00 uur Voertuigen en opbouwen
  Tussen de aanwezigen en de wagenparkbeheerder zal er een open gesprek
  zijn over de technische aspecten van de (inzamel)voertuigen.
18.40 uur Afvalmanagement en INKOPER MKB
  Hoe kan het beheer vna afval verbeterd worden? INKOPER MKB zal de 
  verschillende mogelijkheden van de hand doen
19.00 uur Afsluiting met aansluitend een borrel

 

Inschrijven
Aanmelden kan tot en met 5 november 2019. Aan deelname zijn voor leden van RAI CarrosserieNL geen kosten verbonden. Voor afmeldingen na 5 november 2019 of niet aanwezig zijn, worden annuleringskosten à € 50 excl BTW per persoon in rekening gebracht. 
 

We verwelkomen u graag op 14 november!


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992