Stel een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op óf update deze met behulp van ons branche instrument

23 oktober 2019

Onlangs kreeg de juridische afdeling het signaal dat de Inspectie SZW bij diverse bedrijven een bezoek heeft afgelegd. Tijdens het bezoek stond veilig, eerlijk en gezond werken centraal. Dat zijn de thema’s waar de Inspectie SZW zich landelijk op richt, en waarvoor steekproefsgewijs bedrijven van verschillende sectoren worden bezocht.

Een groot aandachtspunt daarbij is de vraag of er een actuele RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) aanwezig is. Waarom moet die er eigenlijk zijn? De RI&E moet u en uw medewerkers inzicht geven in de risico’s die er binnen uw bedrijf zijn voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Daarin moet worden opgeschreven (plan van aanpak) hoe die risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden. Belangrijk daarbij is een aanpak bij de bron: ‘kan de bron van het gevaar worden weggenomen?’.

Let op: als u geen RI&E heeft, of als uw huidige exemplaar niet actueel is, dan riskeert u een boete van de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) tot maximaal € 3.000,-.

Het is sinds 1 januari 1994 een verplichting om een goedgekeurde RI&E te hebben voor werkgevers met werknemer(s) in dienst. Het RI&E branche-instrument  is goedgekeurd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche(s) vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten!

Als arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie veranderen, dan moet ook de RI&E weer aangepast worden. Bijvoorbeeld als er besloten wordt om andere werkzaamheden uit te voeren, met nieuwe machines of andere producten gewerkt wordt.

Tip

Maak het van opstellen van de RI&E een gemeenschappelijke activiteit in het bedrijf. Dit bereikt u het best door alle betrokken personen mee te nemen in het proces. Bijvoorbeeld: nodig een deskundige uit, bijvoorbeeld via uw toeleverancier, die u en uw collega’s in de werkplaats alles kan vertellen over het (veilig) werken met gevaarlijke stoffen. Uw personeel is dan direct op de hoogte van de risico’s, en waar op gelet dient te worden.


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993