Wet Arbeidsmarkt in Balans – wetswijzigingen transitievergoeding

24 oktober 2019

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Werknemers hebben onder voorwaarden recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van hun werkgever wordt beëindigd.

Onder de WAB gaat een en ander met betrekking tot de transitievergoeding veranderen.

Situatie tot 1 januari 2020

De transitievergoeding bedraagt:

  • Voor de eerste 10 jaar:  1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vervolgens: ½ maandsalaris per jaar. 
  • 50-plussers vanaf 10 dienstjaren: 1 maandsalaris per dienstjaar.
  • Aanspraak op een transitievergoeding begint bij een dienstverband van minimaal twee jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2020

De transitievergoeding bedraagt:

  • Altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar (geen uitzonderingen).
  • De hogere berekeningsmaatstaf voor 50-plussers vanaf 10 dienstjaren verdwijnt.
  • Direct (vanaf de eerste dag) aanspraak op transitievergoeding, ongeachte de lengte van het dienstverband. Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten.

Let op:

Start u vóór 1 januari 2020 een ontslagprocedure bij het UWV of via de rechter en is de arbeidsovereenkomst voor die tijd opgezegd of heeft de werknemer voor die tijd met opzegging ingestemd? Dan geldt de situatie tot 1 januari 2020. 

Bekijk voor de overige wijzigingen van de WAB onze eerdere nieuwsberichten over de WAB.